Organizator: CCIFS i Univerzitet u Beogradu - Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Datum i mesto: 10. mart 2020. godine, Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1 Format : panel diskusija + simulacije intervjua za posao

Veštine Budućnosti

Cilj: Okupiti na jednom mestu studente, predstavnike institucija i predstavnike privrede radi zajedničke diskusije na temu veština budućnosti sa makroekonomskog, sociološkog i tehnološkog aspekta, sve sa ciljem da se mladima bliže predstavi trenutno tržište rada i očekivanja u budućnosti i da im se daju smernice kako sebe bolje da pripreme za poslovni ambijent.


Preliminarna agenda: 

Svečana sala Rektorata

 • 11:00 – 11:15 Uvodni/ Institucionalni deo:
  • prof.dr Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu
  • gđa Sanja Ivanić, generalna direktorka Francusko-srpske privredne komore


 • 11:15 – 12:00 Panel diskusija
  • Značaj startapova za privredni ekosistem i saradnja sa korporacijama
  • Preliminarni učesnici: dva startapa (Cargo, Between ili Pet guards), Otp Srbija, Atos


 • 12:00 – 12:45 Panel diskusija
  • Kako će novi trendovi poput globalne povezanosti, pametnih mašina i novih medija uticati na radna mesta u budućnosti?


Preliminarni učesnici: Belgrade airport, Schneider Electric, Publicis


Učionica u potkrovlju Rektorata, 3. sprat

 • 13:00 – 13:30 “Dos and Don’ts” na intervjuu za posao
 • 13:30 – 15:00 Simulacije intervjua za posao