RSS  (Really Simple Syndication) je jednostavan način za automatsko (brzo)  preuzimanje informacija sa web lokacija.
Umesto da posećujete sajtove kako biste videli da li se na njima pojavila nova vest ili članak, možete koristiti RSS.

Da biste aktivirali uslugu za neku rubriku potrebno je da imate odgovarajući program za čitanje RSS-a ili čitač (Google Reader, Bloglines...).
Aktiviranje usluge je moguće i preko samog browser-a.