Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema "Biosens" iz Novog Sada, zajedno sa kompanijama Delta i "Mokrin haus", pokrenuo je projekat Digitalno selo, prvo digitalno selo u Srbiji, a iz ovog Evropskog centra izuzetnosti, pored vesti o brojnih novih projekata, stiže i ona da je nova zgrada Instituta završena i da su u toku unutrašnji radovi, pa se useljenje može očekivati do kraja godine.

U Mokrinu Biosens osniva prvo digitalno selo


Direktor ovog instituta, Vladimir Crnojević, kaže da su u projekat Digitalnog sela, koji će biti pokrenut 24. maja, uključeni poljoprivrednici i stanovnici Mokrina i da je to prvi put da se digitalna transformacija primeni u velikom naprednom selu .

To bi, kaže, trebalo da im omogući da se mnogo više oslanjaju na informacione tehnologije u svakodnevnom radu u poljoprivredi, da koriste digitalne platforme za poslove sa bankama, osiguranjem i prilikom savetovanja, ali omogući efikasniju poljoprivrednu proizvodnju, zajedničke nastupe na tržištu, kroz virtuelne zadruge, nabavku repromaterijala i plasman sirovina.

"Ako se pokaže uspešnom, digitalnu transformaciju moći ćemo da primenimo na svim selima u Srbiji i na čitavu poljoprivrednu zajednicu naše zemlje. U svetu postoje digitalne farme, ali ovakva, gde će se u jednom širem socijalnom kontekstu uključiti veći broj stanovnika i to različitih profila i aktivnosti, ne postoji", kaže Crnojević.

Biosens projekat digitalnog sela pokreće nakon četiri godine, pošto je u okviru tog Instituta otvoren Centar digitalne poljoprivrede Srbije i puštena u rad digitalna platforma Agrosens, koja korisnike samo pomoću pametnog telefona potpuno besplatno snabdeva bitnim informacijama zahvaljujući satelitskoj tehnologiji.

Biosens institut trenutno je smešten u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a po rečima Crnojevića zgrada instituta, za koju je premijerka Ana Brnabić položila kamen temeljac u maju prošle godine, sada je završena, a u toku su unutrašnji radovi.

"Sve ono što je bilo specifično za zgradu, a to su antivibracioni sistemi, gde je jezgro zgrade odvojeno od ostatka, je završeno i uspešno testirano. Kolege iz Nemačke su ovde boravile nekoliko dana i radile testove, sve je ispalo onako kako smo i predvideli. Sada ubrzano radimo na opremanju i unutrašnjim radovima i nadamo se da ćemo ispoštovati cilj koji smo postavili, a to je da dočekamo Novu godinu u novoj zgradi, kaže direktor Crnojević.

Istraživačko-razvojni institut za informacione tehnologije biosistema Biosens je vodeći srpski Digitalni Inovacioni Hab. Dostignuća Biosensa prepoznata su u Srbiji i u svetu. Uključen je u neke od najvećih evropskih digitalnih inovacionih projekata.

Sarađuje sa velikim multinacionalnim korporativnim akterima iz različitih industrija poput industrije softvera, kompjuterskih igara, osiguranja i nacionalnim telima.

U Centru za senzorske tehnologije instituta trenutno se radi na razvoju silikatnih nanomaterijala, kako bi se primenili u dijagnostici i snimanju tkiva raka. Ovi materijali koristiće se i za pametnu ambalažu za hranu i za medicinske implante. Nove nanočestice se konstruišu i radi efikasnog blokiranja UV zračenja i primene u bezbednijoj generaciji krema za sunčanje.

Radi se i na nanogeneratorima, razvijeni su i ultra tanki mikrosuperkondenzatori. Biosense je razvio i Plant-O-Metar, uređaj koji biljke posmatra i van vidljivog dela i u stanju je da primeti da li su pod stresom i koliko su zdrave. Precizno utvrđivanje stanja biljaka je jedan od najvećih izazova za poljoprivrednike. Tačno merenje vlažnosti zemljišta je veoma važno u poljoprivredi,jer pravilan rast, razvoj i održavanje biljaka u velikoj meri zavisi od količine vode u zemljištu.

Institut Biosens označen je kao Evropski centar izuzetnosti. Smatra se osnovom naučnog napretka naše zemlje.

Trenutno ovde radi 140 naučnika. U planu je da se u naredne tri godine zaposli još 100. Na multidisciplinarnim istraživanjima rade naučnici iz oblasti prirodnih nauka i eksperti za informacione tehnologije.