Jedan od zanimljivih podataka sa panela o obrazovanju ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma jeste i taj da je od 135 rangiranih zemalja Srbija na 70. mestu po kvalitetu buduće radne snage.

Srbija po kvalitetu buduće radne snage na 70. mestu

Naime, istraživanje Svetskog ekonomskog foruma predstavljeno danas na Kopaonik biznis forumu pokazalo je da se po obrazovanju i veštini Srbija nalazi na 58. mestu od 135 zemanja koje obuhvataju istraživanje. Od zemalja u regionu najbolje je pozicionirana Slovenija koja je na 19. dok su ispred nas i Crna Gora na 48. i Hrvatska na 58. mestu.

Iza nas su samo Bosna i Hercegovina na 75. mestu, dok je najgore rangirana bivša jugoslovenska država Severna Makedonija koja je na 80. mestu.Što se tiče kvaliteta postojeće radne snage, situacija je gotovo identična - Srbija je na 53. mestu, ispred nas su Slovenija, Crna Gora i Hrvatska tim redom, dok je Severna Makedonija nešto bolje pozicionirana od BiH, koja je na 80. mestu.

Ipak, najviše zabrinjava podatak da je što se tiče kvaliteta buduće radne snage. Srbija je na tom aspektu na nezavidnom 70. mestu od 135 zemalja.

Osim već pomenutih susednih država koje su ispred nas po ovom parametru ispred nas je i Bosna i Hercegovina koja je zauzela 66. mesto, dok je gora od nas samo Severna Makedonija koja je na 77. mestu.

Ko je najbolji u ovim kategorijama na svetu?

Što se tiče vodećih zemalja u ove tri kategorije, najbolja po obrazovanju i veštinama je Danska, slede je Švajcarska i Norveška.Najbolji kvalitet trenutne radne snage ima Švajcarska, na drugom mestu je Nemačka, dok je na trećem emstu pozicionirana Danska.

U domenu kvaliteta buduće radne snage titulu najbolje ima Finska, a na drugom mestu je Holandija.