Beogradskim fakultetima danas su u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu predstavljeni detalji javnog konkursa za izbor master programa iz oblasti IT-ja, programiranja, analize podataka i organizacije.

Pet fakulteta zainteresovano za novi master u saradnji sa IT industrijom

Pomenuti konkurs je nedavno raspisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Inicijativom „Digitalna Srbija“.

Svetlana Jovanović iz Kabineta predsednice Vlade Srbije objasnila je da je cilj javnog konkursa da se saradnjom akademske zajednice i privrede razviju studijski programi koji odgovaraju potrebama tržišta.

Ovo nije program samo iz oblasti informacionih tehnologija, već program koji treba da unapredi biznis i ekonomska znanja iz oblasti finansija, ekonomije, prava, dakle svih onih pitanja koja su izazovi za IT kompanije koje treba da posluju ne samo u Srbiji, već i globalno, navela je ona.

Predstavnik Inicijative „Digitalna Srbija“ Đorđe Đurđević istakao je da javni poziv široko definiše oblasti softverskog inženjerstva, analize podataka, programiranja igara, organizacije i upravljanja.

On je podvukao da se od fakulteta i univerziteta očekuje da kroz svoje prijave sami odrede na koju oblast će se predloženi program fokusirati, utvrđivanjem obaveznih i izbornih predmeta.

Prema njegovim rečima, važno je da se u ovaj konkurs uključi i privreda, tako da stručnjaci iz industrije mogu da pomognu u delu u kome su njihove kompetencije i ekspertsko znanje i da pruže neki praktičan uvid.

On je dodao da uslovi konkursa nalažu da program obavezno sadrži stručnu praksu i praktičan rad u trajanju od najmanje osam nedelja kod kompanija koje posluju u nekoj od navedenih oblasti.

Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Bojković objasnio je da je konkurs otvoren za sve državne univerzitete ili fakultete koji već imaju studijske programe iz računarstva, informacionih tehnologija, menadžmenta ili organizacionih nauka.

On je naveo da privatne visokoškolske ustanove mogu da učestvuju u okviru zajedničke prijave sa državnim univerzitetima ili fakultetima.

Vrednovanje će vršiti komisija koju je imenovao resorni ministar i koja ima predstavnike Ministarstva, Vlade, Inicijative "Digitalna Srbija" iz redova poslodavca i dva predstavnika sa visokoškolskih ustanova iz inostranstva, rekao je Bojković.

Predviđeno je da master program traje tri semestra, dok će prijavljene visokoškolske institucije morati da predlože i najmanje jedan kratki studijski program iz navedenih oblasti.

Visokoškolske institucije, čiji programi budu izabrani na konkursu, biće u obavezi da omoguće upis najmanje dve generacije studenata, počev od školske 2019/2020. godine.

Javni konkurs biće otvoren do 15. aprila, a zainteresovane visokoškolske ustanove mogu da se prijave na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Na prvom u nizu panela učestvovali su predstavnici pet fakulteta - Elektrotehničkog, Matematičkog, Mašinskog, Saobraćajnog i Fakulteta organizacionih nauka.