Konkretna zaduženja i obaveze:

 • Organizuje,kontroliše i odgovara za rad sektora,
 • Rukovodi svakodnevnim radom sektora, planira, usmerava i nadzire rad zaposlenih u sektoru,
 • Priprema mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o radu sektora
 • Predlaže tekst novih i izmene postojećih akata Društva
 • Priprema radne materijale opštih akata Društva, kao i njihove izmene i dopune, stara se o pravilnosti, zakonitosti i blagovremenosti tih materijala,
 • Daje stručna mišljenja i tumačenja pravnih akata,
 • Vrši pravno-stručne poslove Društva, u saradnji sa odgovarajućim organizacionim jedinicama Društva,
 • Vodi računa o ispunjavanju obaveza Društva po sudskim odlukama i stara se za pravilnost I blagovremenost izvršavanja ovih poslova,
 • U granicama ovlašćenja Zastupa Društvo pred sudskim organima i podnosi odgovarajuće izveštaje
 • Daje inicijativu za uskladjivanje opštih akata, zbog izmenjenosti propisa ili okolnosti,
 • Sastavlja ugovore koji proističu iz poslovnih odnosa,
 • Upravlja Odeljenjem održavanja,
 • Vodi računa o ličnim zaštitnim sredstvima i opremi,
 • Neposredno primenjuje mere za bezbenost i zdravlje na radu,zaštite životne sredine i zaštitu od požara utvrđene zakonskim propisima, pravilnicima i internim aktima.
 • Radno mesto i prostor u kome radi održava u čistom stanju,
 • Racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vreme,
 • Po potrebi obavlja i druge poslove,po nalogu direktora, shodno svojim fizičkim i stručnim sposobnostima.


Nadređeno radno mesto:

 • Direktor


Podređena radna mesta:

 • Rukovodilac odeljenja pravnih, kadrovskih i opštih poslova
 • Rukovodilac odeljenja odžavanja
 • Referenti
 • Tehničari


Osnovni zadatak radnog mesta:

 • Rukovođenje i organizovanje rada radnika


Školska sprema:

 • VII/VI


Radno iskustvo:

 • Minimum 5 godina na istim ili sličnim poslovima

Gradovi
Pančevo


Pozicije posla

Rukovodilac sektora za opšte poslove   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 11 dana