Opis poslova:

 • Vrši utvrđivanje statusa kvaliteta proizvoda po tehnološkim fazama njihove izrade – opravke na osnovu ispunjenosti zahteva na kvalitet koji je propisan standardima, uputstvima i overenom tehničkom dokumentacijom fabrike uz primenu planskih metoda kontrole (upoređivanjem, vizuelnim pregledom, merenjem sa etaloniranim merilima i drugim metodama)
 • Vrši nadzor nad poštovanjem sprovođenja propisanog tehnološkog postupka kod izrade - opravke proizvoda ili njegovih sastavnih delova, podsklopova ili sklopova
 • Vrši overu ostvarenog statusa kvaliteta proizvoda utvrđenog sprovedenom kontrolom kao i dokumentovanje istog u planski propisane obrasce
 • Vrši izradu, objedinjavanje i dokumentovanje planski propisane kontrolne dokumentacije koja je nastala kroz proces fazne kontrole proizvoda – proizvodnje


Uslovi:

 • III, IV stepen školske spreme - mašinske struke
 • Može bez iskustva ili minimum 2 godine radnog iskustva u mašinskoj proizvodnji
 • Prednost: posedovanje važećeg sertifikata prema EN ISO 9712 za neku od metoda
 • Ispitivanja bez razaranja (NDT): VT - vizuelna kontrola, MT - magnetna kontrola
 • UT - metoda ispitivanje ultrazvukom


Šta nudimo našim zaposlenima?

 • Redovnu platu
 • 13. platu za savestan i odgovoran rad na godišnjem nivou
 • Stimulacija na mesečnom nivou za uspešnu realizaciju mesečnog plana proizvodnje
 • Mogućnost stalnog školovanja-usavršavanja
 • Redovnu platu
 • Regres
 • Putni trošak
 • Topli obrok

Gradovi
Subotica


Pozicije posla

Međufazni kontrolor   1

Kategorije
 • Poslovi u proizvodnji
 • Mašinstvo
Obrazovanje
 • Srednja škola