Mesto rada: Zemun


 • Vrši podešavanja opreme i alata.
 • Vrši izradu testa, filova i nadeva prema definisanom radnom nalogu i tehnološkom postupku proizvodnja.
 • Radi na formiranju i oblikovanju proizvoda prema definisanim tehnološkim postupcima.
 • Radi na sečenju i pakovanju proizvoda.
 • Odgovara za kvalitet proizvedene robe.
 • Odgovara za utroške sirovina.
 • Odgovara da upakovana masa proizvoda odgovara deklarisanoj.
 • Priprema deklaracije i vrši utiskivanje roka upotrebe na deklaracijama.
 • Odgovara za ispravnost deklaracija i za ispravnost i čitljivost roka upotrebe.
 • Odgovara za pravilno uskladištenje gotovih proizvoda – u komori na definisanom režimu.
 • Prati rad rashladne komore i popunjava ček liste kontrole temperature.
 • Odgovara za poštovanje definisanih normi rada u smeni.
 • Vrši odvajanje škarta i prijavljuje količine škarta.
 • Odgovara za nastali škart.
 • Odgovara za uslove skladištenja gotovog proizvoda.
 • Obaveštava o nepravilnostima u radu mašina i nastalim kvarovima.
 • Po potrebi vrši zames, obradu testa, prženje i filovanje krofni.
 • Odgovara za stanje higijene svog radnog mesta.
 • Popunjava ček liste higijene.
 • Vodi procesne evidencije prema zahtevu rukovodioca.


Kvalifikacije i zahtevi:

 • IV/III SSS
 • Prethodno iskustvo na sličnim poslovima min 3 godine
 • Dobro organizovana osoba
 • Podobnost za rad sa ljudima i rukovodjenja grupom ljudi.
 • Spremnost za rad u timu;

Gradovi
Zemun


Pozicije posla

Radnik na kolačima   1

Kategorije
 • Prehrambena tehnologija
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 19 dana