Mesto rada: Grocka


Opis posla:

 • Planira, organizuje, rukovodi i kontroliše rad tima i procese odeljenja ljudskih resursa;
 • Planira dugoročnu strategiju razvoja ljudskih resursa i zapošljavanja;
 • Analizira radna mesta, izrađuje opise poslova, donosi sistematizaciju;
 • Organizuje, nadgleda i aktivno učestvuje u procesu regrutacije i selekcije zaposlenih u skladu sa planom zapošljavanja;
 • Usklađuje rad društva sa zakonima i propisima, koji regulišu radne odnose;
 • Pruža postojećim i potencijalnim zaposlenima validne i pravovremene informacije u vezi sa poslovnom politikom Društva i procedurama rada, zaradom i beneficijama, mogućnostima napredovanja i ostalim pitanjima od značaja za zaposlene;
 • Planira i izrađuje pravilnike, procedure i uputstva iz oblasti ljudskih resursa;
 • Sarađuje sa rukovodiocima odeljenja po svim pitanjima relevantnim za ljudske resurse;
 • Posreduje između rukovodstva i zaposlenih u rešavanju različitih pitanja i problema u vezi sa radom i međuljudskim odnosima;
 • Planira, kreira, analizira i unapređuje sistem nagrađivanja zaposlenih;
 • Unapređuje produktivnost, efikasnost, uspešnost, motivaciju, posvećenost, lojalnost i zadovoljstvo zaposlenih;
 • Planira i organizuje obrazovanje, stručno usavršavanje i obuke zaposlenih;
 • Nadzire rad svih zaposlenih;
 • Prati realizaciju planiranog (ugovorenog) radnog vremena i predlaže mere i aktivnosti za poboljšanje efikasnosti;
 • Izveštava nadređene o svim aktivnostima rada organizacione jedinice i daje predloge za unapredjenje; Prati radne procese i izveštava pretpostavljenog o bilo kakvoj nepravilnosti u okviru društva;
 • Obezbeđuje poštovanje kompanijskih pravila i procedura, kao i zakonskih propisa;
 • Sprovodi standarde propisane sistemom upravljanja kvalitetom, mere BZR i PPZ;


Kvalifikacije i zahtevi:

 • VII/VI SSS, društveno organizacione nauke;
 • Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, minimum 5 godina;
 • Razvijene liderske veštine;
 • Razvijene pregovaračke i strateške veštine;
 • Razvijene komunikacione veštine; Izražene organizacione sposobnosti;
 • Izražene analitičke sposobnosti;

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Direktor ljudskih resursa   1

Kategorije
 • HR – Ljudski resursi
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 9 dana