Mesto rada: Užice


Radno iskustvo I obrazovanje:

 • VII stepen stručne spreme ekonomske struke
 • 1 godina radnog iskustva


Opis poslova:

 • Organizuje istovar i skladištenje starih turbokompresora.
 • izrađuje dnevne planove servisiranja, zajedno sa rukovodiocem proizvodnje i servisa.
 • Prema planu servisiranja izdaje turbokompresore na remont.
 • Sortira po vrsti metala, skladišti, evidentira i optrema otpad.
 • Skladišti rezervne delove koji su dostavljeni od dobavljača, vrši kvantitativni i kvalitativni prijem delova u magacin.
 • Izveštava Direktora o količini i stanju primljenih rezervnih delova u roku od 24 h.
 • Vrši kontrolu i skaldišti delove koji se servisiraju i kontrolišu u Turbo Servisu.
 • Vrši izdavanje potrebnih delova iz magacina prema dnevnim planovima i radnim nalozima. Pakuje i otprema na radne stanice odgovarajuće nove i remontovane delove.
 • Vrši ažurno rasknjižavanje izdatih delova u informacionom sistemu.
 • Vodi evidenciju ambalaže koja se ponovo koristi, kao i ambalaže koja se nabavlja nova. Ambalažu sortira, skaldišti, pere, odlaže i priprema za ponovno korišćenje .
 • Snadbeva radnu stanicu montaža sa ambalažom za pakovanje servisiranih turbokompresora.Vrši obeležavanje sa nalepnicama , kutije, palete, sanduke.
 • Skladišti servisirane turbine i organizuje otpremu i utovar . Izdaje odgovarajuća dokumenta koja prate robu u transportu.
 • Vodi evidenciju minimalnih i maksimalnih zaliha rezervnih delova i ambalaže i blagovremeno informiše Direktora za proizvodnju i servis i Rukovodioca proizvodnje i servisa.
 • Vrši vizuelnu kontrolu servisiranih agregata pre izdavanja kupcima.
 • Radi i druge poslove po nalogu pretpostavljenog.
 • Tokom obavljanja radnih zadataka u “Turbo Servis”- u, radnik je dužan da štiti sebe i druge zaposlene.


Poslodavac obezbeđuje:

Obuku iz materije bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite i dužan je da se pridržava svih mera HTZ bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite i da koristi sledeću HTZ opremu:

 • radni mantil za korišćenje u periodu od 6 meseci,cipele za korišćenje 2 godine, rukavice , antifon 1 godina.
 • Ugovor o radu na određeno vreme sa tendencijom stalnog zaposlenja
 • Početna zarada od 60.000 dinara pa naviše


Napomena:

Kandidati koji prijave šalju putem elektronske pošte saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije i prosleđivanja kadrova u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.


E-mail:

zaposlenje@partners-orka.co.rs


Oglas je aktuelan 30 dana od dana postavke oglasa.


Usluge agencije su besplatne za kandidate koji potražuju posao.
Gradovi
Užice


Pozicije posla

Logističar m/ž   1

Kategorije
 • Transport i logistika
Obrazovanje
 • Srednja škola