Lokacija posla: Krnjača, Beograd

1 izvršilac


Kandidati čije prijave će biti uzete u razmatranje treba da poseduju sledeće karakteristike:

 • radi na portalu Croso (prijave, odjave i promene zaposlenih)
 • sastavlja sva dokumenta iz oblasti radnog prava i usklađuje ih sa zakonskim propisima
 • prati i tumači zakonsku regulativu, usaglašava rad društva sa važećim zakonskim propisima
 • sastavlja dopise, urgencije, opomene pred utuženje
 • pokreće i vodi izvršni postupak i saradnju sa javnim izvršiteljima
 • sastavlja ugovore u oblasti saradnje sa poslovnim partnerima
 • sastavlja dokumentaciju neophodnu za sprovođenje popisa, redovnih i vanrednih
 • saradađuje sa licima zaduženim za bezbednost i zdravlje ljudi
 • podnosi izveštaje direktoru o poslovima iz delokruga rada sektora
 • obavlja i druge poslove iz delokruga rada svoje struke i poslove koji mu se zakonskim propisima i opštim aktima stavljaju u nadležnost


Vaše prijave možete slati na email adresu:

konkurs@jeepcommerce.rs


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Samostalni pravni referent (m/ž)   1

Kategorije
 • Pravni poslovi
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 18 dana