Mesto rada: Inđija

Odgovara: Menadžeru proizvodnje


www.farmina.com


Opis posla:

 • Učestvuje u realizaciji usvojenog godišnjeg budžeta u skladu sa dodeljenim nadležnostima pozicije
 • Osigurava da se, proizvodni planovi, politike poslovanja i budžet poštuju kako bi se ispunili ciljevi u pogledu obima, kvaliteta i efikasnosti proizvodnje, a u skladu sa dodeljenim odgovornositma pozicije
 • Daje predlog za smanjivanje operativnih troškova u skladu sa odobrenim budžetom i planom proizvodnje, kako bi se osiguralo ispunjenje ključnih ciljeva – realizacije norme i kvaliteta proizvoda


U okviru dodeljene smene:

 • Vrši pripremu proizvodnog procesa;
 • Učestvuje u izradi smenskih planova proizvodnje
 • Kontroliše tok proizvodnog procesa po segmentima i nadležnostima izvršilaca - od istovara sirovina i repro materijala do utovara gotovog proizvoda
 • Koordinira aktivnosti između svih organizacionih delova proizvodnog pogona u saradnji sa tim liderima: prijema sirovina, pripreme, primarne proizvodnje, pakovanja, magacina i održavanja
 • Tokom smenske realizacije plana proizvodnje, organizuje, koordinira i kontroliše rad neposrednih saradnika u dozeru, kontrolnoj sobi, ekstruderu, sušari, magacinu i pakovanju
 • Organizuje rad na utovaru gotovih proizvoda i istovaru dela repromaterijala
 • Prati stanje repromaterijala u odeljenjima pakovanja i magacina i sarađuje sa sektorom nabavke oko pravovremene nabavke istih
 • Sarađuje sa odeljenjem kvaliteta, u cilju sprovođenja poslova analize ulaznih sirovina, polugotovih i gotovih proizvoda,
 • Obezbeđuje da se konzistentno odvija procesna i vizuelna kontrola proizvoda
 • Izrađuje rasporede rada zaposlenih u sektoru proizvodnje, evidentira i prati radno vreme zaposlenih, kontroliše njihov rad
 • Evidentira i prati radno vreme zaposlenih
 • Vrši evaluaciju radne performanse po ključnim odgovornostima pozicija
 • Poštuje i sprovodi standarde, pravila, postupke i uputstva Društva i aktivno učestvuje u donošenju, izmeni i primeni istih
 • Stara se o usaglašenosti sa sistemom kvaliteta / Poštuje dokumenta i proceduru SRPS ISO 9001:2015 i HACCP.


Uslovi:

 • Fakultetska diploma agronomije, prehrambene tehnologije, veterine, hemije, odnosno druge odgovarajuće struke
 • Radno iskustvo od min. 2 godine na sličnim poslovima
 • Znanje rada na računaru (MS Office paket, Internet, ostalih softvera potrebnih za organizaciju proizvodnog procesa)
 • Znanje engleskog jezika.


Poželjno:

 • Dobro organizovana osoba;
 • Prilagodljivost promenama, pritisku, obimu posla;


Nudimo:

 • Mogućnost napredovanja;
 • Rad u mladom i dinamičnom okruženju;


Molimo pošaljite svoju biografiju i poslovni rezime kako biste se prijavili.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Konkurs je otvoren do popunjenja radnog mesta.


Gradovi
Inđija


Pozicije posla

Šef smene (m/ž)   1

Kategorije
 • Tehnologija i metalurgija
 • Poljoprivreda i šumarstvo
 • Hemija, fizika i matematika
 • Ekonomija i menadžment
 • Administracija
Obrazovanje
 • Fakultet