Privrednom društvu Ekotane d.o.o. potreban Mašinski inženjer

sa radnim iskustvom od 10 godina.

Potrebno je lekarsko uverenje o sposobnosti za rad.

Potrebna potvrda da lice nije osuđivano i da se protiv istog ne vodi krivični postupak u krivičnoj stvari.


CV slati na mail ekotane.info@gmail.com
Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Mašinski inženjer   1

Kategorije
  • Mašinstvo
Obrazovanje
  • Fakultet