Proizvodnja se nalazi u Šimanovcima

Prevoz obezbeđen


Viši stručni saradnik obavlja sledeće poslove:

 • Planira i izvodi operacije u skladu sa laboratorijskim uputstvima, instrukcijama i proceduram;
 • Vodeći je analitičar za izbor, prenos verifikaciju metoda ispitivanja i opreme u kontroli kvaliteta proizvoda, poluproizvoda, sirovina i uzoraka sirovina za potrebe razvojnih ispitivanja;
 • Koordinira pravilno obeležavanje, rukovanje, skladištenje i eliminisanje laboratorijskih reagenasa i uzoraka;
 • Učestvuje u kvalifikaciji metoda, opreme procesa i procedura.
 • Planira periodično održavanje instrumenata, softvera i laboratorijske opreme;
 • Prikuplja, analizira i kvalifikuje dokumentaciju neophodnu za izvođenje laboratorijskih ispitivanja (sertifikati, bezbedonosni listovi, uputstva, deklaracije, rešenja itd.);
 • Asistira i planira kontrolu kvaliteta prema važećim internim i eksternim propisima i standardima;
 • Radi na unapređenju dobre higijenske prakse u laboratoriji.
 • Učestvuje u rešavanju reklamacija, žalbi i prigovora klijenata
 • Učestvuje u poslovima održavanja sistema menadžmenta kvalitetom
 • Obavlja i druge srodne poslove po potrebi


Viši stručni saradnik - Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 • VII stepen stručne spreme, visoka školska sprema, Tehnološki fakultet, Hemijski fakultet, Biohemijski fakultet
 • 5 godina radnog iskustva
 • Znanje engleskog jezika,
 • vozačka dozvola »B« kategorije, rad na racunaru - MS OFFICE,


Broj izvršilaca: 1


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Viši stručni saradnik u laboratoriji za ispitivanje hrane   1

Kategorije
 • Prehrambena tehnologija
Obrazovanje
 • Fakultet

do isteka 23 dana