Nezavisno od toga da li se zaključuje na određeno ili neodređeno vreme, sadržina ugovora o radu značajna je i sa aspekta poslodavca i sa aspekta zaposlenog, jer on na neki način determiniše budući odnos poslodavca i zaposlenog. Suštinski, ovaj ugovor sadrži sva prava i obaveze zaposlenog i poslodavca i on predstavlja osnov za sve kasnije izmene i dopune.

Kao takav, on se zaključuje između poslodavca i zaposlenog i ne predstavlja samo akt zasnivanja radnog odnosa, već i uređivanje samog radnog odnosa. Ugovor o radu je obavezan i za poslodavca i zaposlenog. U njegovom središtu nalazi se sam rad, a obaveze, odgovornosti i prava koja ostvaruju zaposleni i poslodavac moraju biti usklađena.

Ukoliko se desi da ugovor o radu nije zaključen, a zaposleni je radio, čak i takav zaposleni ima pravo na uplatu zarade, poreza, doprinosa i radnog staža. Dakle, čak i kad ugovor nije zaključen zaposleni je u faktičkom radu, pa se radni odnos ne smatra uspostavljenim potpisivanjem ugovora, već danom stupanja na rad.


Ugovor o radu obavezno sadrži:

  • naziv i sedište poslodavca
  • ime i prezime zaposlenog kao i njegovo prebivalište
  • stepen obrazovanja zaposlenog
  • da li je rad na određeno ili neodređeno vreme? kada zaposleni stupa u radni odnos?
  • naziv radnog mesta
  • radna nedelja i radno vreme
  • iznos zarade navođenje radnih zadataka zaposlenog


Zaposleni je dužan da savesno obavlja sve radne zadatke koji su navedeni u ugovoru. Pored toga, zakonom se uspostavlja obaveza zaposlenog da se tokom rada usavršava, a odbijanje usavršavanja ili dodatnog obrazovanja smatraće se povredom ugovora o radu. Pored toga, zakonom je predviđena obaveza poslodavca da zaposlenom obezbedi usavršavanje ili dodatno obrazovanje. Zaposleni je odgovoran za štetu koju je u toku radnog vremena namerno ili nenamerno naneo poslodavcu. Kod naknade štete, utvrđuju se okolnosti pod kojima je ona nastala, kao i sam iznos štete, a zaposleno lice ima rok od 8 dana da isplati naknadu počinjene štete od trenutka dostavljanja pismenog rešenja. Obrnuto, ukolko zaposleni pretrpi povredu na radu ili pak neku štetu tokom rada, poslodavac je takođe u obavezi da isplati naknadu.

Pored toga što ima obaveze, zaposleni kod poslodavca ima i određena prava.


Bezbednost i zdravlje na radu

Poslodavac je dužan da radno mesto organizuje u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju, a uz to, dužan je da osposobi zaposlenog za bezbedan rad. Ukoliko zaposleni radi na radnom mestu sa povećanim rizikom, poslodavac je dužan da mu obezbedi redovne lekarske preglede.


Odmori i odsustva

Zaposleni ima pravo na pauzu od 30 minuta koja se uračunava u ukupno radno vreme u okviru radnog dana od osam sati. Uz to, zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju od 20 radnih dana, a koje se stiče nakon navršenih mesec dana rada kod poslodavca, i to proporcionalno, prema vremenu provedenom na radu. Takođe, zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od 5 radnih dana po kalendarskoj godini i to za specifične situacije (smrtni slučaj člana uže porodice, sklapanje braka, teže bolesti člana uže porodice ili porođaja supruge), i na još dva radna dana u slučaju dobrovoljnog davanja krvi.


Zarada i naknada zarade


U smislu Zakona zaposleni ima pravo na:

  • mesečnu zaradu za uredno obavljeni svakodnevni osmočasovni rad
  • uvećanu zaradu za prekovremeni rad
  • naknadu zarade


Mesečna zarada se isplaćuje jednom mesečno, a rok za njeno isplaćivanje je do isteka sledećeg meseca za prethodni. Poslodavac je u obavezi da zaposlenom dostavi obračun zarade za svaki mesec. Ukoliko zaposleni radi na dan državnog i verskog praznika koji je neradni dan, za noćni rad, prekovremeni rad u odnosu na radno vreme naglašeno u ugovoru kao i za svaku završenu radnu godinu provedenu kod istog poslodavca. Naknada zarade se isplaćuje onda kada zaposleni odsustvuje na dan praznika koji je naznačen kao neradni, ukoliko koristi svoj godišnji odmor, u toku plaćenog odsustva, ukoliko zaposleni prestane sa radom pre otkaznog roka, ukoliko se desi da zaposleni mora da se odazove na poziv državnog organa, ukoliko zaposleni služi vojni rok.

Vrući poslovi- - - - - - - -   Partneri   - - - - - - - -
www.kancelarijazamlade.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs
www.aiesec.org.rs/o-aiesec-u/kancelarije/kragujevac
www.poslovi.ba
www.karijera.bos.rs
www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi
www.portalmladi.com
www.online.it-konekt.com