U skladu sa odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, posredovanje u zapošljavanju državljana Srbije u inostranstvu obavlja i Nacionalna služba za zapošljavanje. Postupak posredovanja počinje na zahtev poslodavca, koji mora jasno da definiše uslove zapošljavanja, prava i obaveze poslodavca i radnika.

Kako bi se otklonila svaka sumnja da li je poslodavac registrovana firma, koja posluje legalno i ispunjava svoje obaveze, on NSZ-u mora da dostavi (1) pun naziv preduzeća sa svim registrovanim podacima; (2) broj potrebnih radnika prema vrsti zanimanja; (3) potrebnu stručnu kvalifikaciju; (4) da li je potrebno znanje stranog jazika i ukoliko je potrebno koji nivo; (5) vremenski period na koji se radnici angažuju; (6) visinu plate (bruto i neto iznos); (7) da li lica imaju obezbeđen smeštaj, ako imaju, kakav i ko snosi troškove smeštaja; (8) ko snosi troškove prevoza za odlazak iz Srbije i povratak radnika u Srbiju nakon prestanka ugovora o radu; (9) ko snosi troškove viziranja pasoša i dobijanja radnih dozvola; (10) koja su sve lekarska uverenja potrebna i ko snosi troškove njihovog izdavanja; (11) da li poslodavac ima saglasnost službe za zapošljavanje u svojoj državi da može zapošljavati državljane drugih država.
Usluga direktnog posredovanja se pruža onim agencijama koje mogu Nacionalnoj službi da daju informaciju o tome za kojeg poslodavca se posreduje, jer je to obavezan podatak koji NSZ treba da pruži licu kada ga upućuje poslodavcu.
Za izdavanje dozvola za rad i proveru njihovog rada nadležno je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Spisak agencija za zapošljavanje u inostranstvu možete pogledati na sledećem linku


Vrući poslovi- - - - - - - -   Partneri   - - - - - - - -
www.online.it-konekt.com
www.karijera.bos.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs
www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi
www.poslovi.ba
www.kancelarijazamlade.rs
www.aiesec.org.rs/o-aiesec-u/kancelarije/kragujevac
www.portalmladi.com