Za razliku od propratnog pisma koje je danas gotovo nezaobilazni deo prijave za posao, motivaciono pismo se češće koristi u prijavama za upis na fakultet, prijavama za seminare, obuke, ali i sve češće kod prijava za posao. U pitanju je ličniji format pisma, koji treba da prati sadržaj radne biografije, ali treba da kaže i sve one pojedinosti koje niste mogli da obuhvatite formatom CV-a, a bitne su za radno mesto. U motivacionom pismu je potrebno uskladiti profesionalne ciljeve, mogućnosti, znanja i veštine sa potrebama i planovima poslodavca. Motivaciono pismo dopušta najviše slobode da predstavite sebe onako kako bi potencijalni poslodavac želeo da Vas vidi. Stoga veoma je bitno da u motivacionom pismu pružite dovoljno detalja i dokaza koji bi Vas učinili boljim od ostalih kandidata. Motivaciono pismo je karakterističnije za prijavljivanje za stipendije, seminare, treninge, praksu...

Vrući poslovi- - - - - - - -   Partneri   - - - - - - - -
www.aiesec.org.rs/o-aiesec-u/kancelarije/kragujevac
www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi
www.poslovi.ba
www.online.it-konekt.com
www.razvojkarijere.uns.ac.rs
www.portalmladi.com
www.karijera.bos.rs
www.kancelarijazamlade.rs