Opis posla:

Vodi rad odeljenja kao i celine i najodgovorniji je za funkcionisanje odeljenja. Ličnim primerom i angažovanjem obezbeđuje uspešno poslovanje organizacijske jedinice i preduzima mere za unapređenje rada.

 • Organizuje i upravlja ljudskim i mašinskim kapacitetima grupe u cilju ostvarenja njene namene i zadataka u funkciji ostvarenja plana proizvodnje u planskom roku i obimu
 • Odgovara na efikasno ulaganje materijalnih i ljudskih resursa, sa težištem na početak smene (podeli posao, proizvodnu i propratnu dokumentaciju, alat, radna pomagala), u toku smene (kontroliše kvalitet rada i organizuje rad tako da bude minimum zastoja), na kraju smene prekontroliše rad, pokupi razdeljenu dokumentaciju, alat, predaje proizvodnju-proizvode i sa podređenima ocenjuje kvalitet rada)
 • Dužan je da preuzme od nadređenog plan proizvodnje, upoznaje podređene sa proizvodnom dokumentacijom, kontroliše, preuzima i odgovoran je za preuzeti materijal, alat, alatke, mašine i opremu, sugeriše i na vreme javlja u slučaju da dođe do nedostatka nekog od materijala
 • Prati proizvodnju i kvalitet poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • Odgovara za kvalitet proizvodnje
 • Rešava i obezbeđuje poboljšanje nekvalitetne proizvodnje i u tom slučaju ne nastavlja sa radom dok se ne izvede popravka
 • Odgovoran za poznavanje i uputstvo o radu i načinu rada sa mašinama i alatima koji se koriste u odelenju
 • Vodi računa o ispravnosti mašina i korišćenju kapaciteta i radnog vremena zaposlenih
 • Odgovara za sav alat / mašine koje se nalaze u njegovom odeljenju
 • Stara se o ispravnosti alata, mašina i obaveštava nadležno lice o stanju istih radi eventualnih daljih popravki
 • Organizuje i realizuje dnevne, nedeljne proizvodne i svake druge zadatke iz domena svoje nadležnosti
 • Organizuje rad, a u okviru svog angažovanja angažuje se na raznim radnim mestima i utiče na rokove, ispunjenje plana proizvodnje i kvalitet radova
 • Prati i stara se da se na vreme obezbedi snabdevanje sirovina/ repromaterijala u skladu sa propisima/ tehnološkim postupkom iz magacina i energentima, te da se obezbedi transportna podrška u cilju izvršenja zadataka i poštovanja radne discipline
 • Vrši nadzor i kontrolu kvaliteta izvršenih radova pre prijema radova od strane kontrole, a ujedno je uporedni predavalac radova organu fazne kontrole
 • Obezbeđuje, kontroliše i odgovara za poštovanje propisane radne discipline, osigurava zaštitu i bezbednost radnih procesa, radnog prostora i bezbednost na radu podređenih zaposlenih
 • Izveštava rukovodioca radne jedinice o izvršenju dnevnog zadatka kao i o svim bitnim dešavanjima i potrebama i potrebama vezanim za život i rad grupe: brojno stanje, prisutnost, odsutnost, zahtevi za godišnjim odmorima, zahtevi za odsustvovanjima sa posla, lične potrebe i zahteve, povrede, korišćenje lične zaštitne opreme, mere bezbednosti, pitanja u vezi nadoknada kako proizvodni proces ne bi trpeo i dr.
 • Dnevno vodi pregled urađenog obima poslova sa problematikom koja je pratila tok odvijanja procesa, zastoje i razloge zastoja
 • Odgovoran je za odlaganje, klasifikaciju i evidentiranje sekundarnih sirovina i otpada nastalih u odeljenju novih proizvoda
 • Tačno i uredno vodi razne evidencije o stanju poslova i materijala u svom odeljenju


Radne obaveze:

 • Da savesno i kvalitetno i u predviđenim rokovima obavlja poslove na koje je raspoređen
 • Da postupa u skladu sa propisima i normama radne discipline
 • Odgovoran je za savesno i blagovremeno izvršavanje radnih zadataka
 • Za svoj rad odgovora neposrednom rukovodiocu i direktoru preduzeća
 • Da u obavljanju poslova primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite
 • Koristi lična zaštitna sredstva koja mu pripadaju
 • Primenjuje i radi po propisima i procedurama sistema kvaliteta
 • Stalno se usavršava i učestvuje u obučavanju kolega u okviru organizacione jedinice


Nudimo:

 • Sigurna i stimulativna primanja
 • Topli obrok
 • 13. platu
 • Regres
 • Edukacije, kurseve i usavršavanja

Gradovi
Subotica


Pozicije posla

Vođa odeljenja u pogonu (m/ž)   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Srednja škola