Opis posla:

 • Organizuje i upravlja ljudskim i mašinskim kapacitetima grupe u cilju ostvarenja njene namene i zadataka u funkciji ostvarenja plana proizvodnje u planskom roku i obimu
 • Odgovara na efikasno ulaganje materijalnih i ljudskih resursa, sa težištem na početak smene (podeli posao, proizvodnu i propratnu dokumentaciju, alat, radna pomagala), u toku smene (kontroliše kvalitet rada i organizuje rad tako da bude minimum zastoja), na kraju smene prekontroliše rad, pokupi razdeljenu dokumentaciju, alat, predaje proizvodnju - proizvode i sa podređenima ocenjuje kvalitet rada)
 • Dužan je da preuzme od nadređenog plan proizvodnje, upoznaje podređene sa proizvodnom dokumentacijom, kontroliše, preuzima i odgovoran je za preuzeti materijal, alat, alatke, mašine i opremu, sugeriše i na vreme javlja u slučaju da dođe do nedostatka nekog od materijala
 • Prati proizvodnju i kvalitet poluproizvoda i gotovih proizvoda
 • Odgovara za kvalitet proizvodnje
 • Odgovoran za poznavanje i upustvo o radu i načinu rada sa mašinama i alatima koji se koriste u odelenju
 • Vodi računa o ispravnosti mašina i korišćenju kapaciteta i radnog vremena zaposlenih
 • Odgovara za sav alat/mašine koje se nalaze u njegovom odeljenju
 • Stara se o ispravnosti alata, mašina i obaveštava nadležno lice o stanju istih radi eventualnih daljih popravki
 • Odgovoran je za odlaganje, klasifikaciju i evidentiranje sekundarnih sirovina i otpada nastalih u odeljenju za koji je zadužen


Radne obaveze:

 • Da savesno i kvalitetno i u predviđenim rokovima obavlja poslove na koje je raspoređen
 • Da postupa u skladu sa propisima i normama radne discipline
 • Za svoj rad odgovora neposrednom rukovodiocu i direktoru preduzeća
 • Da u obavljanju poslova pimenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite
 • Primenjuje i radi po propisima i procedurama sistema kvaliteta


Uslovi:

 • Nivo kvalifikacije: IV stepen mašinske ili druge struke potrebne za te poslove
 • Radno iskustvo: minimum 3 godine na poslovima u struci
 • Posebni uslovi: poznavanje rada na računaru


Obezbeđujemo po zakonu:

 • Putni trošak
 • Regres
 • Sigurna i stimulativna primanja
 • Topli obrok


Povlastice:

 • 13. plata
 • Sportske aktivnosti za zaposlene
 • Edukacije, kursevi i usavršavanja


Ukoliko Vas motiviše dinamično okruženje i spremni ste za stalno usavršavanje, prijavite se na naš konkurs. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.Gradovi
Subotica


Pozicije posla

Vođa odeljenja antikorozivne zaštite (m/ž)   1

Kategorije
 • Mašinstvo
Obrazovanje
 • Srednja škola