Mesto obavljanja poslova je u Subotici


Zaposleni obavlja poslove Inženjer za zavarivanje u kabinetu direktora sa sledećim opisom poslova:

Odgovoran je za praćene trendova razvoja u projektovanju, proizvodnji i popravkama šinskih vozila kao i praćenje mogućeg angažovanja fabrike u projektovanju, izradi i popravkama procesne opreme i čeličnih konstrukcija koje može da radi fabrika na osnovu postojanja bazne tehnologije i slobodnih kapaciteta.


Ličnim primerom i angažovanjem obezbeđuje uspešno poslovanje organizacijske grupe i preduzima mere za unapređenje rada:

 • analizira postojeće i dostupne tehnologije
 • analizira proizvode (šinska vozila, procesnu i transportnu opremu) i sl.
 • odgovoran je za razvoj, planiranje i primenu zahteva iz standarda specijalnog procesa zavarivanja u preduzeću
 • odgovoran je za saradnju sa institutima, zavodima i školama na polju primene tehnologije zavarivanja za potrebe fabrike
 • odgovoran je za izradu tehnologije zavarivanja za potrebe procesa proizvodnje
 • rukovodi planiranjem, organizacijom i obukom u školi zavarivanja
 • rukovodi procedurom oko posedovanja licenci za varioce i zavarivačku opremu
 • odgovoran je za kompletan nadzor primene tehnologije zavarivanja u preduzeću
 • odgovoran za primenu politike sistema kvaliteta u domenu delokruga svog rada
 • Izrađuje predlog planova razvoja
 • Priprema postupke zavarivanja u skladu sa postojećim kvalifikacijama
 • Vrši izradu tehnologije zavarivanja WPS, izradu radnih uputstava WPS, definiše vrstu i obim ispitivanja sa i bez razaranja
 • Definiše radne probe zavarivača i provere stručne osposobljenosti zavarivača
 • Vrši kontrolu pripreme za zavarivanje kao i primenu radnih uputstava i tehnologije zavarivanja
 • Nadzire i preduzima mere za otklanjanje grešaka u zavarivanju pripremljenih delova ili u alatima pripremljene sklopljene delove vagona: ram šasije, podni lim na zavarenom ramu šasije, bočne stranice vagona i čeone stranice vagona
 • Vrši pripremu i kontrolu instruktora zavarivanja
 • Vrši organizaciju zavarivanja kao specijalnog postupka
 • Vrši odobravanje i kompletiranje dokumentacije u skladu sa EN ISO 3834, EN 14731 i EN 15085
 • Vrši adekvatnu proveru i ocenu stručne i organizatorske sposobnosti instruktora zavarivanja i osposobljenosti zavarivača za raspoređivanje na radna mesta u proizvodnji
 • Odgovoran je za obuku i osposobljavanje zavarivača
 • Analizira, predlaže, sugeriše generalnom direktoru o potrebnim izmenama i/ ili dopunama organizacije za poboljšanje datog stanja
 • Pregleda, predlaže, preporučuje mogućnost sprovođenja radnih zadataka prema vlastitoj strategiji u okviru datih ovlašćenja
 • Komunicira i sarađuje sa radnim okruženjem, instruktorom zavarivanja i drugim internim i/ ili eksternim saradnicima
 • Izveštava i pravi preglede potrebnih investicija, iznos potrebnih novčanih sredstava, vremenskog perioda i sl. za oblast zavarivanja
 • Sprovodi i kontroliše realizaciju zadataka u svojoj oblasti i u svom delokrugu
 • Podnosi izveštaj direktoru o stanju, ostvarenim rezultatima proizvodnje u svojoj oblasti i iz svog delokruga rada
 • Vrši blagovremeno i tačno informisanje generalnom direktoru o ozbiljnim nedostacima i problemima i traži njihovo rešavanje
 • Prati trendove razvoja novih tehnologija
 • Učestvuje na sastancima organizovanih od strane nadređenog
 • Prima zadatke od generalnog direktora i za kvalitet rada, savesnost u radu, odgovoran je istom
 • Odgovornost za tačnost, blagovremenost dostave, ažuriranje, evidentiranja i čuvanje svih dokumenata
 • Tehnički obrađuje dokumenta iz oblasti zavarivanja za potrebe generalnog direktora


Radne obaveze:

 • da savesno i kvalitetno i u predviđenim rokovima obavlja poslove na koje je raspoređen
 • da postupa u skladu sa propisima i normama radne discipline
 • odgovoran je za savesno i blagovremeno izvršavanje radnih zadataka
 • za svoj rad odgovora neposrednom rukovodiocu i direktoru preduzeća
 • da u obavljanju poslova primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite
 • koristi lična zaštitna sredstva koja mu pripadaju
 • primenjuje i radi po propisima i procedurama sistema kvaliteta
 • stalno se usavršava i učestvuje u obučavanju kolega u okviru organizacione jedinice


Uslovi:

 • školska sprema: VI – VII stepen mašinskog/elektro smera
 • radno iskustvo: minimum 3 godine radnog iskustva u oblasti zavarivanja
 • posebni uslovi: poznavanje rada na računaru, specijalizacija IWE/ EWE inženjera, znanje jednog stranog jezika (engleskog/ nemačkog)
 • Lični profil: tačnost, aktivna angažovanost, posvećenost poslu, urednost i spremnost za timski rad, analitičko i poslovno razmišljanje, kooperativnost, komunikativnost, odlučnost i samostalnost u radu, sposobnost pregovaranja


Nudimo:

 • Sigurna i stimulativna primanja
 • Topli obrok
 • 13. platu
 • Regres
 • Edukacije, kurseve i usavršavanja

Gradovi
Subotica


Pozicije posla

Inženjer za zavarivanje (m/ž)   1

Kategorije
 • Mašinstvo
 • Elektrotehnika
 • Tehničke usluge i održavanje
Obrazovanje
 • Viša škola

do isteka 31 sati