Opis poslova:

 • Vrši prijem i usluživanje stranaka (klijenata, poslovnih partnera, inspekcijskih organa, ovlaštenih službenih lica i sl) – službenih poseta Društvu
 • U skladu sa dobijenim nalozima direktora Društva ustrojava i ažurno vodi mesečni i sedmični Plan težišnih aktivnosti (planer) direktora
 • Vrši zakazivanje i evidentiranje njihovog rasporeda, (po vremenu i mestu održavanja), poslovnih sastanaka direktora o čemu ga pravovremeno obaveštava kroz prethodnu najavu
 • Ostvaruje neposrednu internu (unutar privrednog Društva) i eksternu (sa svim poslovnim partnerima, državnim organima, organima lokalne samouprave i sl.) telefonsku i e-mail komunikaciju, dostavljajući i razmenjujući poslovne informacije vodeći računa o zaštiti tajnosti informacija čijim bi oticanjem (dostavljanjem ili činjenjem dostupnim) bilo moguće naneti štetu poslovnom uspehu privrednog Društva
 • Ostvaruje neposredni uvid (svakog radnog dana) u stanje telekomunikacione i informatičke podrške poslovanju Društva i samoinicijativno preduzima radnje na otklanjanju utvrđenih odstupanja (prekida, smetnji i sl.)
 • Obavlja poslove prijema, preuzimanja i slanja pisanih pošiljki-paketa
 • Učestvuje u postupku nabavki i preuzimanja potrošnog kancelarijskog materijala, artikala ishrane, sredstava i pribora za održavanje higijene prostorija i poslovnog kruga
 • Sprovodi mere i postupke za održavanje higijene u upravnoj zgradi i poslovnom krugu obezbeđujući reprezentativnost i visoke higijenske standarde
 • Ostvaruje neposrednu koordinaciju sa licima radno angažovanim u prijavnoj službi u vezi sa prijemom i ulazom u poslovni krug i poslovnu zgradu posetilaca (ovlašćenih službenih lica, poslovnih partnera i drugih lica), kao i njihovim napuštanjem poslovne zgrade i poslovnog kruga
 • U potpunosti poznaje i u svom radu primenjuje kodeks oblačenja
 • Obavlja i druge poslove po pisanim ovlašćenjima i datim nalozima direktora Društva ili lica koga imenovani ovlasti
 • Znanje engleskog jezika


CV sa fotografijom slati na mejl


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Poslovni sekretar (m/ž)   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Srednja škola