više izvršilaca

Mesto rada: Beograd, Kikinda


  • Minimum srednja stručna sprema
  • Da su psihofizički sposobni za obavljanje poslova fizičko-tehničkog obezbeđenja
  • Da kandidat nije osuđivan i da nije pokrenut krivični postupak, niti pokrenuta istraga za krivična dela iz nadležnosti sudova i tužilaštva (Dokaz: uverenje iz suda, uverenje iz MUP-a)


Prednost i posebni uslovi za :

  • Kandidate koji imaju licencu za obavljanje poslova privatnog obezbeđenja,
  • Kandidatima koji ne poseduju licencu nudimo stručnu obuku za potrebe licenciranja za poslove privatnog obezbeđenja u skladu sa Zakonom i polaganje stručnog ispita.


Prijave se šalju elektronskim putem na sledeću mail adresu:

dusan.kragulj@protectagroup.co.rs


Gradovi
Beograd
Kikinda
Novi Sad


Pozicije posla

Službenik obezbeđenja   1

Kategorije
  • Poslovi obezbeđenja
Obrazovanje
  • Srednja škola