Odeljenje opšte medicine - 2 izvršioca

Odeljenje pedijatrije - 2 izvršioca


Uslovi:

  • IV stepen stručne spreme, završena srednja medicinska škola-opšti smer
  • položen stručni ispit i dozvola-licenca za rad
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u državnim zdravstvenim ustanovama ili privatnoj praksi


Zainteresovani kandidati podnose:

  • overenu fotokopiju diplome o završenoj školi
  • overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu
  • dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležne komore ili rešenje o upisu u komoru
  • fotokopiju radne knjižice ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu


Ugovor o radu se zaključuje na neodređeno vreme u poliklinici koja uskoro počinje da sa radom. Klinika će biti sa sedištem u Vinči, na adresi Profesora Vasića 24.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Medicinska sestra - tehničar (m/ž)   4

Kategorije
  • Medicina i zdravstvo
Obrazovanje
  • Srednja škola