Mesto rada: Begaljica, Grocka


 • Broj izvršilaca: 2
 • Prethodno radno iskustvo: obavezno
 • Radno vreme: I, II, III smena (6-14, 14-22, 22-06)Opis posla:

 • Održava elektro uređaje, mašine i instalacije u pogonima
 • Održava automatiku gorionika peći i kotlarnice
 • Održava razvodne ormane elektroinstalacija
 • Obavlja remontovanje stare i izradu nove elektroinstalacije, osvetljenja i elektromotorni razvod
 • Remontuje gorionike iz dela elektro struke i sarađuje sa smenskim bravarom u okviru rada na mašinskom delu gorionika
 • Vrši evidenciju i izveštava neposredno pretpostavljenog o potrebama rezervnih delova za gorionike, elektromotore, razvod i ostali elektro materijal
 • Održava sve ostale priključene elektro aparate (pokretne i nepokretne) koji se koriste u Privrednom društvu
 • Vrši kontrolu i održava nisko naponski deo trafo stanice i agregate u pogonu
 • Redovno kontroliše ispravnost i propustnu moć filtera za vazduh na duvaljkama za brašno radi sprečavanja preopterećenja istih
 • Redovno kontroliše rad kotlova, pumpi, ventilacije i ostalih termičkih uređaja
 • Održava količinu goriva u dnevnom rezervoaru u opsegu vrednosti neophodnim za rad svih potrošača
 • Redovno kontroliše nivo podžemnih voda u skladištu goriva i po potrebi vrši ispumpavanje iste
 • Vrši regulaciju grejanja poslovnih prostorija i pogona u zavisnosti od spoljašnje tempera-ture
 • Redovno kontroliše pritisak pare u kotlovima
 • Redovno ažurira knjige kotlarnice gde upisuje sve nastale promene u radu kotlova i termičkih postrojenja
 • Postupa u skladu sa propisima protivpožarne zaštite
 • Održava higijenu kotlarnice sa svim uređajima u njoj
 • Dužan je da se podvrgava sanitarnim pregledima
 • Predlaže nabavku rezervnih delova i potrošnog materijala
 • Obaveštava nadređenog o minimalnim zalihama rezervnih delova i potrošnog materijala
 • Obavlja radove na montaži i puštanju opreme u radKontroliše rad svih odvajača kondezata u kotlarnici i pogonu kako bi se vršila bla-govremena popravka i zamena istih
 • Vodi knjigu dežurstva u koju upisuje sve intervencije, primedbe i potrebe za rezervnim delovima
 • Prati radne procese i izveštava pretpostavljenog o svim nepravilnostima;
 • Obezbeđuje poštovanje kompanijskih pravila i procedura, kao i zakonskih obaveza;
 • Sprovodi standarde propisane sistemom upravljanja kvalitetom;
 • Sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu i PPZ;
 • Održava urednost radnog prostora u kome obavlja aktivnosti;
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.


Za više informacija pozovite nas na:

011/420-523

060/7140002

011/4250-520


Gradovi
Grocka


Pozicije posla

Električar   2

Kategorije
 • Tehničke usluge i održavanje
Obrazovanje
 • Srednja škola