Mesto rada: Srbija


 • Odgovara za rad proizvodnje;
 • Neposredno organizuje i koordinira rad svih radnika.
 • Odgovara za radnu i tehnološku discipline kao i za optimalno korišćenje resursa.
 • Odgovara za pravilno rukovanje opremom i alatima I dužan je da prijavi svako oštećenje imovine društva.
 • Odgovara za utrošak sirovina i poštovanje normativa proizvodnje.
 • Odgovara za higijenu pogona i radnika.
 • Odgovara za kvalitet gotovih proizvoda.
 • Odgovara za ispunjenje plana proizvodnje u zahtevanoj količini i u zahtevanom vremenu.
 • Prati dinamiku proizvodnje i pakovanja u odnosu na vreme isporuke.
 • Evidentira škart poluproizvoda i gotovih proizvoda, utvrdjuje uzroke, prikuplja izjave zaposlenih- ukoliko je škart posledica greške zaposlenih.
 • Prati kvalitet gotovog proizvoda, predlaže mere za poboljšanje kvaliteta, sprovodi propisane korektivne mere.
 • Sprovodi sve mere u delu GMP, GHP I HACCP-a.
 • Knjiži proizvodnju u smeni i odgovara za tačnost knjiženja kao i tačnost stanja zaliha u magacinima proizvodnje.
 • Izradjuje dodatne naloge za proizvodnju i organizuje rad po dodatnim nalozima.
 • Izradjuje naloge za proizvodnju po potrebi.
 • Kontroliše sprovođenje primopredaje robe izmedju proizvodnje I pakeraja i izmedju pakeraja I magacina.
 • Po potrebi učestvuje u primopredaji robe.
 • Odgovara za tačnost predatih količina pakeraju i magacinu.
 • Vodi evidencije vezane za radnike
 • Kontroliše higijenu mašina, alata i radnog prostora.
 • Učestvuje u razvoju novih proizvoda
 • Predaje kompletnu dokumentaciju o radu smene i odgovara za ispravnost predate dokumentacije.
 • Formira izveštaje o radu smene.

Kvalifikacije i zahtevi:

 • IV / III SSS prehrambeni tehnolog;
 • Prethodno iskustvo na istim ili sličnim poslovima min. 3 godine;
 • Razvijene komunikacione I organizacione veštine;
 • Izražene analitičke sposobnosti;
 • Spremnost za rad u timu;

Gradovi
Svi gradovi


Pozicije posla

Šef proizvodnje   1

Kategorije
 • Prehrambena tehnologija
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 16 dana