Mesto rada: Srbija


 • Sakluplja vekne sa trake I redja ih u korpe prema definisanom broju komada u korpi.
 • Odrednjene vrste proizvoda pakuje u kese pa potom u korpe.
 • Spakovani hleb redja na kolica.
 • Odgovara za ispravan broj komada vekni u korpama.
 • Odgovara za pravilno pakovanje vekni u kese.
 • Odgovara za pravilno pakovanje hleba prema vrstama proizvoda.
 • Hleb za rezanje dužan je da spakuje u sive korpe, posebno odvoji I obeleži.
 • Odgovara za ispravno pakovanje hleba za rezanje po vrstama.
 • Predaje spakovani hleb Poenteru.
 • Prati rad pokretnih traka I prijavljuje smenovodji svaku nepravilnost ili kvar.
 • Odgovara za kvalitet gotovih proizvoda u domenu svog rada.
 • Odvaja I predaje škart linijske proizvodnja.
 • Odgovara za nastali škart u domenu svog rada.
 • Menja ostale radnike po potrebi.
 • Odgovara za stanje higijene radnog prostora na prihvatu hleba.
 • Popunjava ček liste higijene.
 • Vodi procesne evidencije prema zahtevu rukovodioca.


Kvalifikacije i zahtevi:

 • IV/III SSS
 • Prethodno iskustvo nije potrebno.
 • Dobro organizovana osoba
 • Podobnost za rad sa ljudima.
 • Spremnost za rad u timu;

Gradovi
Svi gradovi


Pozicije posla

Paker na liniji   1

Kategorije
 • Poslovi u proizvodnji
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 16 dana