Mesto rada: Srbija


 • Zadužen za organizaciju rada svih organizacionih jedinica u dodeljenom pogonu (odeđenoj lokacijama društva) u sklopu organizacione jedinice operacije, u kojima se obavlja proizvodnja, održavanje, skladištenje, fakturisanje i distribucija kompletnog proizvodnog programa društva,
 • Aktivno učestvuje u određivanju strateških prava razvoja proizvodnih jedinica,
 • Pronalazi način za rast, razvoj, povećanje profita i po potrebi, vršenje sistematskih promena u cilju postizanja veće profitabilnosti i efikasnosti svih organizacionih jedinica,
 • Učestvuje u pripremi, sprovođenju i evaluaciji poslovne strategije privrednog društva,
 • Definiše odgovornosti za ciljeve organizacione jedinice regionalni pogon,
 • Planira i koordinira realizaciju usvojenih projekata, vrši validaciju istih kao i predlaganje novih projekata,
 • Prati realizaciju postavljenih ciljeva,
 • Organizuje zaposlene i prati izvršenje zadataka zaposlenih u okviru dodeljenog pogona,
 • Vrši evaluaciju rada, prati razvoj i motivaciju zaposlenih u okviru dodeljenog pogona,
 • Predlaže edukaciju i ostale aktivnosti za profesionalni razvoj zaposlenih,
 • Obilazi, kontroliše i prati sprovođenje usvojenih procedura rada u svim organizaconim jedinicama,
 • Analizira izveštaje o praćenju svih organizacionih jednica i na osnovu istih, predlaže adekvatne mere za unapređenje poslovanja,
 • Izrađuje dnevne, nedeljne, mesečne i godišnje izveštaje i analize postignutih rezultata nadređenim rukovodiocima,
 • Prati radne procese i izveštava pretpostavljenog o svim nepravilnostima,
 • Obezbeđuje poštovanje kompanijskih pravila i procedura, kao i zakonskih obaveza,
 • Sprovodi standarde propisane sistemom upravljanja kvalitetom,
 • Sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu i PPZ,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.


Kvalifikacije i zahtevi:

 • VI/V SSS, mašinske /prehrambene struke,
 • Prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
 • Razvijene liderske veštine,
 • Izražene analitičke veštine,
 • Izražene organizacione sposobnosti,
 • Spremnost za rad u timu,
 • Spremnost za prekovremeni rad,
 • Spremnost za rad u smenama,
 • Znanje rada na računaru.

Gradovi
Svi gradovi


Pozicije posla

Koordinator pogona   1

Kategorije
 • Prehrambena tehnologija
 • Mašinstvo
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 17 dana