Osnovne odgovornososti:

 • Zasnivanje i održavanje klijentskih odnosa
 • Pravovremeno i adekvatno servisiranje poslovnih zaheva klijenata
 • Ažurno informisanje kljenata o svim proizvodima Banke u cilju proširenja poslovne saradnje
 • Prikupljanje i kontrola kompletne dokumentacije neophodne za obavljanje transakcija, kao i obrada naloga za prenos u platnom prometu
 • Ažuriranje podataka o klijentima i njihovim transakcijama u svim aplikacijama banke prema instrukcijama rukovodstva i važećim procedurama i radnim instrukcijama
 • Obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 •  Izrada izveštaja o stanju na računima klijenata i stanju izvršenih transakcija, kao i štampa izvoda po računima pravnih i fizičkih lica
 • Obavljanje operativnih poslova u ekspozituri u skladu sa postojećim delokrugom rada i nalogom rukovodstva ekspoziture
Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Saradnik za rad sa stanovništvom m/ž   5

Kategorije
 • Bankarstvo
 • Administracija
 • Ekonomija i menadžment
 • Finansije
Obrazovanje
 • Fakultet
Smene
 • I smena