Opis posla:

 • Izrađuje ugovore, ponude, račune i drugo za potrebe komercijale
 • Dostavlja račune, ponude i dr.
 • Ažurira dokumentaciju iz oblasti komercijale
 • Vodi knjigu pošte za potrebe komercijale, ispunjava prateći list (prilikom prijema robe) i predaje stranci
 • Izdaje identifikacionu karticu i usmerava na istovar na terminalu
 • Izdaje otpremnicu prilikom preuzimanja robe i usmerava na lokaciju za utovar
 • Stara se o nabavci kancelarijskog materijala
 • Koordinira sa magacinom, odeljenjem računovodstva i odeljenjem operativne i tehničke pripreme proizvodnje i sa ostalim odeljenjima po potrebi
 • Izvršava rad u skladu sa zahtevima procesa rada u rokovima utvrđenim terminskim planom
 • Priprema dokumentaciju za carinu
 • Prati i aktivno učestvuje u realizaciji naplate dospelih potraživanja
 • Sređivanje i arhiviranje prodajne dokumentacije – računa i predračuna, avansnih računa, prijemnica i otpremnica
 • Praćenje stanja zaliha i prijema robe
 • Ažuriranje izveštaja
 • Slanje izveštaja u dogovoru sa rukovodiocem prodaje
 • Merenje težina na prijemu preko 1000 kg
 • Izdavanje prijemnice i otpremnice strankama
 • Briga o ažurnosti i arhiviranju dokumentacije
 • Tekuće praćenje svih propisa, koji su potrebni za realizaciju sklopljenih ugovora i naloga (carinski, devizni, transportni, finansijski


Nudimo:

 • redovnu i stimulativnu zaradu;
 • bonuse u skladu sa rezultatima rada;
 • bonuse u skladu sa sistemom nagrađivanja na periodičnom nivou;
 • adekvatnu obuku, razvoj i mogućnost napredovanja;
 • prijatnu radnu atmosferu.


Očekujemo:

 • želju za timskim radom;
 • posedovanje želje za uspehom;
 • posvećenost;
 • motivaciju;
 • lojalnost.


Uslovi:

 • VI sss ekonomske struke
 • rad u Microsoft-uGradovi
Inđija


Pozicije posla

Administrator (m/ž)   1

Kategorije
 • Administracija
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Srednja škola