Lokacija rada: Beograd, uz povremeni odlazak na teren u skladu sa zahtevima gradilišta


Kvalifikacije i veštine: Stečeno visoko obrazovanje obima od najmanje 240 ESPB bodova u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka


Opsti zahtevi radnog mesta:

  • Minimum tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • Poznavanje rada u MS Office-u
  • Pozeljna verbalna i pisana komunikacija na engleskom jeziku
  • Vozačka dozvola B kategorije


Specifični zahtevi radnog mesta:

  • Posedovanje Uverenja o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Posedovanje Uverenja o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara


Poželjne kvalifikacije: Posedovanje Uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Lice za bezbednost i zdravlje na radu (m/ž)   1

Kategorije
  • Poslovi obezbeđenja
  • Poslovi zaštite na radu
  • Tehničke usluge i održavanje
Obrazovanje
  • Fakultet