Neophodne kvalifikacije:

 • VSS/VII–1 građevinski fakultet
 • radno iskustvo - Minimum 5 godina iskustva na sličnim (rukovodećim) pozicijama, uz 15 godina iskustva u planiranju, organizaciji građevinske operative i upravljanju projektima


Potrebne veštine:

 • Organizacija i timski rad
 • visok stepen organizacije – određivanje prioriteta, donošenje odluka i sprovođenje utvrđenih planova u zadatim rokovima
 • odlične komunikativne sposobnosti – umeće da se prenese prava informacija internim ili eksternim saradnicima (Investitoru, Nadzoru)
 • liderstvo i upravljanje – efikasna koordinacija internih članova tima i podsticanje na ostvarivanje bolje nego očekivanih rezultata na projektima


Ostalo:

 • visoka informatička pismenost (građevinski softveri, MS Office, internet uopšteno)
 • poželjno znanje engleskog jezika na nivou poslovne pisane i verbalne komunikacije
 • vozačka dozvola (B) kategorije


Nadležnosti, ovlašćenja i odgovornosti

 • Vodeći inženjer – odgovorni izvođač radova je zadužen za sve strateške aktivnosti u pripremi, kao i za sve strateške aktivnosti tokom realizacije projekata, i to za sve aktuelne projekte.
 • Nadležnosti vodećeg inženjera se ogledaju u planiraju, usmeravanju, nadgledanju i praćenju rezultata rada celokupnog tehničkog osoblja u skladu sa postavljenim ciljevima firme, poslovnom politikom i odlukama rukovodstva.
 • Osnovni zadatak vodećeg inženjera je planiranje i praćenje realizacije projekta, što podrazumeva: izradu operativnog dinamičkog plana, koordinaciju rasporeda sa ključnim podizvođačima, kontrolu rada internih i eksternih izvršilaca, verifikaciju i overu situacija za naplatu.
 • Odgovoran je za povećanje operativne efikasnosti – podrazmeva maksimizaciju finansijskog i operativnog učinka – tako što rukovodi internom preraspodelom svih resursa unutar firme, tj. između gradilišta.
 • Brine o poštovanju ugovornih obaveza, kvalitetu izvršenih radova i reputaciji kompanije. Održava dobre poslovne odnose i aktivno učestvuje u potrazi za novim kooperantima.
 • Stvara uslove i radi na unapređenju znanja, veština, korporativne klime, kulture, radne discipline i etike kod zaposlenih.
 • Radno mesto vodećeg inženjera – odgovornog izvođača radova je pretežno u poslovnim prostorijama firme, ali i na samim gradilištima i na sastancima sa Investitorima i saradnicima.
 • Vodeći inženjer redovno (minimum na nedeljnom nivou) izveštava Izvršnog direktora i Sektor nabavke o glavnim pokazateljima realizacije na svim projektima.


Nadređena radna mesta:

 • Izvršni direktor, generalni direktor


Podređena radna mesta:

 • Šefovi gradilišta, inženjeri i tehničari


Komunikacija i saradnja

 • Interno:
  • Izvršni i generalni direktor, šefovi gradilišta, inženjeri tehničke pripreme, sektori finansija i nabavke.
 • Eksterno:
  • Investitori, nadzori, kooperanti i drugi poslovnim partneri.Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Vodeći inženjer – odgovorni izvođač radova (m/ž)   1

Kategorije
 • Građevina i geodezija
Obrazovanje
 • Fakultet