Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da molbe mogu predati preko portala poslovi.rs, kao i lično ili putem pošte na adresu Kneginje Ljubice 29, 11158 Beograd, sa naznakom za JKP GSP Beograd.


Molbe mogu dostaviti kandidati koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • VII stepen stručne spreme - diplomirani pravnik
  • Radno iskustvo iz oblasti javnih nabavki minimum 2 godine
  • Licenca službenika za javne nabavke
  • VII stepen stručne spreme - diplomirani pravnik (radno iskustvo minimum 1 godina)


Uz molbu je potrebno dostaviti: fotokopiju diplome, fotokopiju lične karte, fotokopiju licence, dokaz o radnom iskustvu i kontakt telefon.

Radni odnos se zasniva na određeno vreme.


Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.


Kontakt telefon:

011/366-4317

ili na e-mail:

kadrovska@gsp.co.rsGradovi
Beograd


Pozicije posla

Diplomirani pravnik (m/ž)   1

Kategorije
  • Pravni poslovi
Obrazovanje
  • Fakultet