Opis posla:

 • Praćenje propisa od značaja za učešće na tenderima;
 • Istraživanje tržišta;
 • Priprema dokumentacije potrebne za učešće na tenderima;
 • Saradnja sa sektorima u privrednom društvu radi prikupljanja dokumentacije za pripremu ponude i relizaciju ugovora;
 • Priprema referenci za potrebe učestvovanja na tenderima;
 • Realizacija svih poslova iz domena javnih nabavki, koncipiranje ugovora i praćenje realizacije ugovora;
 • Učešće u izradi i realizaciji plana javnih nabavki;
 • Rad na E-portalu;
 • Postupanje po zahtevu za zaštitu prava;


Uslovi za rad:

 • Završena škola ekonomskog ili pravnog usmerenja;
 • Posedovanje sertifikata za službenika za javne nabavke;
 • Radno iskustvo na poslovima javnih nabavki;
 • Iskustvo na istraživanju tržišta za potrebe ponuđača;
 • Veština za rad na E portalu;
 • Poznavanje MS Office paketa.

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Saradnik za javne nabavke (m/ž)   1

Kategorije
 • Pravni poslovi
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 11 dana