Opis posla i uslovi:

 • Barmen obavlja poslove vezane za pripremu, organizaciju i usluživanje gostiju u okviru bara
 • Blagovremeno vrši pripreme pića, inventara i drugih namirnica potrebnih za efikasno poslovanje bara
 • Stalno nadgleda ispravnost i higijenu bara i barskog inventara
 • Prati stanje zaliha
 • Vrši trebovanje pića i kontroliše rok trajanja deklaracije i ispravnost pića i namirnica
 • Primenjuje standarde za barsko poslovanje
 • Organizuje i koordinira rad sa konobarima
 • Predlaže promocije pića i barskih koktela
 • Daje predloge za unapređenje poslovanja bara vezane za želje gostiju
 • Dužan je da poznaje sastav i osnovne karakteristike svakog pića koje se služi
 • Prati stručnu literaturu i stalno se usavršava u svom poslu sticanjem novih znanja,
 • Rad u smenama
 • Obavlja i druge poslove po nalogu šefa restorana i zamenika šefa restorana kome je za svoj rad i odgovoran

Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Barmen (m/ž)   1

Kategorije
 • Turizam i ugostiteljstvo
Obrazovanje
 • Srednja škola