Zadaci radnog mesta:

 • Vrši kontrolu međufazih proizvoda,uzimanje uzoraka i za isto je i odgovoran
 • Vodi arhivu svih kontrolisanih elemenata
 • Vodi ostale potrebne evidencije
 • Saradnja sa nadležnim institucijama
 • Dužan je da se u radu pridržava svih propisanih mera zaštite na radu i PPZ mera i odgovoran je za primenu istih i za nošenje zaštitne opreme
 • Odgovoran je za savesno, blagovremeno, stručno i kvalitetno
 • Obavljanje poslova koji su mu povereni.
 • Obavlja ostale poslove po nalogu Šefa Laboratorije
 • Odgovoran je za savesno, ažurno i uredno vodjenje i arhiviranje evidencija za koje je zadužen
 • Odgovoran je da sve navedene poslove obavlja u skladu sa pravilima struke
 • Odgovoran je za pridržavaje mera bezbednosti na radu i PPZ


Uslovi za kandidate:

 • IV/SSS; VII/VSS – građevinski ili tehnički smer
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovim
 • Rad na računaru (MS Office)
 • Poželjna vozačka dozvola B


Molimo Vas da Vaše prijave i biografije, motivaciono pismo i preporuke na engleskom jeziku pošaljete putem sajta poslovi.rs ili na adresu:


Gradient d.o.o.

Vuka Vrčevića bb

11060 BeogradGradovi
Beograd


Pozicije posla

Laborant u laboratoriji za beton (m/ž)   1

Kategorije
 • Građevina i geodezija
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 17 dana