za rad u : Beograd-Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 4a 


Uslovi:

 • VSS/VŠS/ VII,VI, stepen, ekonomskog smera
 • radno iskustvo : 2 godine
 • rad na računaru


Opis poslova:

 • unos podataka u likvidaturu (evidencija ulaznih i izlaznih dokumenata)
 • praćenje propisa i primena istih,
 • komunikacija sa bankama, izrada potrebne dokumentacije po tom osnovu,
 • slanje odobrenih plaćanja elektronskim putem i štampanje Zahteva,
 • učestvovanje u poslovima sa menicama, izrada propratnih pisama (Potvrda o predaji menica banci) kao i svih dokumenata vezanih za promet menicama,
 • praćenje dospelih obaveza i potraživanja kao i praćenje procesa naplate ili izmirenja obaveza,
 • vođenje evidencije o obavezama po kreditima i garancijama kao i učestvovanje u izradi potrebne dokumentacije po tom osnovu,
 • izvršavanje svih obaveza vezanih za elektronsko plaćanje i svakodnevno praćenje stanja na računima,
 • svakodnevno obaveštavanje rukovodioca o gore navedenom,
 • saradnja sa svim službama kojima su potrebni različiti podaci,
 • izvršenje drugih poslova po potrebi i naređenju neposrednog rukovodioca.


Prijave slati na e-mail:

konkurs.likvidator@europolisplus.rs

Napomena: Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje.


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Likvidator   1

Kategorije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet