1 izvršilac

Mesto rada: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 4a


Opis poslova:

 • organizuje i rukovodi radom sektora;
 • prati propise iz finansijsko-knjigovodstvenog poslovanja Društva, daje stručne predloge i uputstva za njihovu primenu;
 • prati novčane tokove, analizira tržište kapitala i preduzima mere za njihovo angažovanje u realizaciji razvojnih i drugih programa Društva;
 • daje predloge planova finansijske likvidnosti, kreditnog bilansa i finansijskih konstrukcija za razvojne i druge projekte Društva;
 • donosi odluke iz finansijskog poslovanja koja nisu u nadležnosti drugih lica;
 • sastavlja potrebne izveštaje, obračune poreskih i drugih obaveza, izveštaje o poslovanju i u propisanom roku dostavlja ih nadležnom organu;
 • po završetku poslovne godine zaključuje poslovne knjige i preko početnog stanja otvara poslovne knjige za narednu godinu, čuva poslovne knjige do zakonom predviđenih rokova;
 • kontroliše fakture i ostalu knjigovodstvenu dokumentaciju, kao i poslove kontiranja i knjiženja u skladu sa propisima i opštim aktima;
 • svakodnevno daje naloge za plaćanje računa i izrađuje izveštaje o dnevnom stanju sredstava na tekućem računu Društva;
 • stara se o prijemu i plaćanju dospelih instrumenata plaćanja i o njihovoj blagovremenoj naplati;
 • kontroliše plaćanje dospelih finansijskih obaveza;
 • na zahtev finansijske i druge kontrole prezentuje potrebne podatke;
 • obavlja i druge poslove, po nalogu direktora Društva kome je odgovoran za svoj rad.


Posebni uslovi:

 • VSS/VII, ekonomskog smera;
 • 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
 • da nije osuđivan za krivična dela iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja;
 • znanje rada na računaru.


Prijave slati na e-mail: konkurs.findir@europolis.rs

Napomena: Prijave koje nisu poslate na navedeni e-mail se neće uzeti u razmatranje.Gradovi
Beograd
Novi Beograd


Pozicije posla

Direktor sektora finansija   1

Kategorije
 • Finansije
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Fakultet