Enal-elektro doo Beograd je firma koja zapoSljava radnike elektro struke i Salje ih na rad u SR Nemadku.

Po5to su firmi potrebni iskusni radnici, Enal-elektro doo je otvorio Edukativni centar za strutno usavriavanje u

Kraljevu i Loznicigde nudi obuku sa teorijskim i praktidnim delom za elektromontere, sme5taj, ishranu i kurs

nemadkog jezika za odabrane kandidate.

sve informacije na brojeve telefona 069-3184-936 i 069-3194-935

Prijave slati na e.mail adresu:

maksim.radovic@enar-erektro.com

goran.trifu novic@enal-elektro.comGradovi
Svi gradovi


Pozicije posla

Radnici elektro struke   10

Kategorije
  • Elektrotehnika
Obrazovanje
  • Srednja škola
Status posla
  • Puno radno vreme

do isteka 28 dana