Broj izvršilaca: 2

Mesto rada:

Logistički centar Krnješevci, Stara Pazova2 Izvršioca

Poslovna jedinica Beograd1 Izvršilac


Opis posla:

 • Obavljanje poslova BZNR i ZOP-a u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama,
 • Izrada normativnih akata iz BZNR i ZOP-a,
 • Učestvovanje i izrada Akta o proceni rizika,
 • Vođenje propisanih evidencija iz BZNR i ZOP-a,
 • Vrši osposobljavanje zaposlenih za BZNR i ZOP-a,
 • Praćenje lekarskih pregleda, organizuje i upućuje zaposlene na lekarske preglede,
 • Organizacija ispitivanja opreme za rad, elektroinstalacija i uslova radne okoline.


Uslovi:

 • Obrazovanje: Najmanje stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena obima od najmanje 240 ESPB bodova u okviru obrazovno - naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka. Prednost imaju kandidati koji imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena od najmanje 240 ESPB bodova iz oblasti inženjerstva zaštite na radu,
 • Minimum 3 godine radnog iskustva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (nakon sticanja visokog obrazovanja i uverenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova BZNR ) – poželjno,
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova BZNR -poželjno,
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu iz zaštite od požara – poželjno,
 • Licenca za procenu rizika u vanrednim situacijama – poželjno,
 • Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja – poželjno,
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket),
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 • Uverenje da nije krivično osuđivan,
 • Organizovanost, fleksibilnost, spremnost na usavršavanje, timski rad i rad na terenu.


Nudimo:

 • Zasnivanje radnog odnosa,
 • Odlične uslove rada i usavršavanje.


Prijavu, CV i kopije sertifikata ili licenci slati elektronskim putem na e-mail adresu:

office@ehsf.rs

– sa naznakom: za konkurs.Gradovi
Beograd
Stara Pazova


Pozicije posla

Stručni saradnik na poslovima BZNR i ZOP-a (m/ž)   2

Kategorije
 • Tehnologija i metalurgija
 • Poslovi zaštite na radu
Obrazovanje
 • Fakultet