Opis posla:

  • Obavlja poslove postavljanja podnih podloga kroz više tehnoloških postupaka
  • etapa (Pripremni radovi, Ugradnja betona- betoniranje podne ploče, Obrada betona, Površinske impregnacije, Sečenje dilatacija, Popunjavanje dilatacija i dr.); Vrši utovari, istovar i pretovar građevinskog materijala, opreme mašIna i alata
  • Održava čistoće radnog mesta, sredstava i opreme za rad; Stara se o ličnoj bezbednosti i bezbednosti drugih. Odgovoran je za poštovanje svih građevinskih propisa, kvalitet urađenog posla, utrošak materijala, poštovanje rokova. Obavezan je da koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da se pridržava mera bezbednosti i zdravlja na radu;


Uslovi:

  • Prijava na neodredjeno
  • Puno radno vreme


Zainteresovani kandidati mogu da apliciraju preko našeg portala poslovi.rs

KLIKOM NA DUGME APLICIRAJGradovi
Šabac


Pozicije posla

Podopolagač-Betonirac   1

Kategorije
  • Ostalo
  • Građevina i geodezija
Obrazovanje
  • Srednja škola