Proizvodnja se nalazi u Šimanovcima

Prevoz obezbeđen


Viši analitičar mirkobioloških ispitivanja obavlja sledeće poslove:

 • Planira i izvodi operacije u skladu sa laboratorijskim uputstvima, instrukcijama i procedurama
 • Učestvuje u pravilnom obeležavanju, rukovanju, skladištenju i eliminisanju laboratorijskih reagenasa, mikrobioloških podloga i uzoraka
 • Priprema uzorke za mikrobiološku analizu, pravi i standardizuje mikrobiološke podloge
 • Izvodi mikrobiološke analize prema standardnim mikrobiološkim metodama (SRPS, GOST), kao podrška kontroli kvaliteta sirovina, poluproizvoda, proizvoda i uzoraka sirovina za potrebe razvojnih ispitivanja
 • Unosi sirove podatke i vrši preračune prema definisanim obrascima i formulama i rezultate upisuje u radne sveske i obrasce (pisane i elektronske)
 • Ažurira liste potrošnog materijala i opreme
 • Prisustvuje uzorkovanju sirovina i drugim uzorkovanjima prema potrebi i formira zapise o uzorkovanju
 • Proverava funkcionalnost opreme, unosi i ažurira podatke u radne liste i laboratorijske sveske odnosno informa sistem
 • Izvodi međuprovere, internu kalibraciju laboratorijske opreme i posuđa
 • Koristi računarsku opremu, softvere pri obavljanju posla
 • Skladišti i vodi evidenciju stanja laboratorisjkog magacina
 • Prepoznaje moguće opasnosti i neusaglašenosti i izveštava u skladu sa njima
 • Skladišti laboratorijski potrošni materijal i opremu
 • Sarađuje na unapređenju mikrobioloških tehnika i metoda
 • Izvodi pranje i održava sterilno čistim mikrobiološko posuđe i pribor razvijajući praksu dobre laboratorijske higijene.
 • Manipuliše otpadom u skladu sa procedurama o upravljanju otpadom i održava višenamenski upotrebljiva sredstva i pribor po izvršenom poslu u stanju „spreman za upotrebu“.
 • Informiše saradnike o svim relevantnim zapažanjima i dešavanjima u domenu poslovnih aktivnosti
 • Obavlja i druge srodne poslove po potrebi


Viši analitičar mikrobioloških ispitivanja - Uslovi za zasnivanje radnog odnosa

 • IV stepen stručne spreme srednja škola poljoprivrednog, tehnološkog ili prehrambenog smera, mikrobiološki tehničar-analitičar
 • 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • rad na računaru - MS office


Broj izvršilaca: 1


Gradovi
Beograd


Pozicije posla

Viši analitičar mikrobioloških ispitivanja u laboratoriji za ispitivanje hrane   1

Kategorije
 • Prehrambena tehnologija
 • Poljoprivreda i šumarstvo
Obrazovanje
 • Srednja škola

do isteka 23 dana