USLOVI:
 • Viša i visoka stručna sprema ekonomske struke
 • Znanje rada na računaru
 • Znanje engleskog jezika

OPIS POSLOVA I RADNIH ZADATAKA:

 • Vrši sve poslove u vezi sa prodajom robe na domaćem i inostranom tržištu
 • Prima zahteve kupaca i telefonske/pisane porudžbine i pretače u komercijalni nalog
 • U slučaju zahteva za novi proizvod popunjava zaključnicu i sa prilozima dostavlja Sektoru tehnike
 • Obavlja razgovore sa kupcima i vodi korespondenciju sa njima
 • Prati trendove proizvoda na tržištu, potrebe tržišta i primenu kod kupaca i predlaže adekvatne aktivnosti ( poboljšanja , inovacije )
 • Učestvuje u zakjučivanju ugovora sa kupcima i definisanju porudžbina i njihovom blagovremenom izvršenju
 • Priprema svu potrebnu dokumentaciju za otpremu robe kupcima
 • Usaglašava sa Rukovodiocom proizvodnje moguće termine izrade proizvoda
 • Saređuje sa Koordinatorom-evidentičarom u vezi stanja roba u magacinu
 • Daje naloge Magacioneru za otpremu robe i stara se o blagovremenoj otpremi 
 • Stara se o blagovremenoj naplati potraživanja od kupaca
 • Kontroliše ispravnost cena na fakturama i primenu važećih uslova prodaje
 • Prima kupce i obilazi teren (postojeće i potencijalne kupce) sam ili sa predpostavljenim rukovodiocima
 • Prikuplja ankete o zadovoljstvu kupaca i vrši njihova sumiranja
 • Kroz obavljanje svojih poslova stara se o jačaju imidža firme
 • Sačinjava potrebne izveštaje iz oblasti prodaje
 • Obavlja i druge poslove iz oblasti prodaje po nalogu Šefa komercijalne službe
 • Stara se o primeni PPZ i BZR u okviu svojih poslova

Gradovi
Požega


Pozicije posla

Referent prodaje   1

Kategorije
 • Prodaja i trgovina
 • Ekonomija i menadžment
Obrazovanje
 • Viša škola
Status posla
 • Puno radno vreme