Potrebne radnice/i za rad u kazinu u EU bez radnog iskustva.


Kandidat ima sva prava iz radnog odnosa u zemlji zaposlenja.


Svi kandidati se mogu prijaviti slanjem CV-a na e-mail adresu:

btanaskovic@novotekenergy.rs

mmilenkovic@novotekenergy.rs


sa naslovom pozicije za koju se prijavljuju, ili na kontakt tel.


+381 64 86 29 205-

Bojan Tanasković – Direktor i savetnik za zapošljavanje


+381 64 836 836 5-

Zorica Stefanović – Rukovodilac poslova zapošljavanja


Gradovi
Evropska unija - Svi gradovi


Pozicije posla

Radnice/i za rad u kazinu   1

Kategorije
  • Prodaja i trgovina
  • Ostalo
Obrazovanje
  • Srednja škola

do isteka 18 dana