Površinski kop Polje "E" u istočnom delu basena Kolubare, kako se procenjuje, trebalo bi godišnje da proizvodi 12 miliona tona uglja, pri čemu su eksploatacione rezerve oko 300 miliona tona.

Završen projekat za kop Polje E, godišnje 12 miliona tona uglja

Projekat Površinski kop Polje "E" je završen, a u njemu su obrađena tehnička rešenja eksploatacije otkrivke i uglja za ceo vek rada ovog kopa, odnosno do 2049. godine, piše list "EPS energija".


Za Polje "E" je urađena i studija izvodljivosti, a uz glavni rudarski projekat završena je i studija o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i javni uvid, prezentacija i rasprava u Gradskoj opštini Lazarevac.


Projekat Površinskog kopa Polje "E" i "Radljevo - Sever" su za Rudarski basen Kolubara najvažniji projekti.


Direktorka "Projekta" u Kolubari Ivana Milinković kaže za taj kompanijski list da su kolubarski projektanti završili uprošćeni rudarski projekat za otvaranje površinskog kopa "Radljevo - Sever" u zapadnom delu basena, koji će početi sa otkopavanjem otkrivke od oktobra.


"Za 'Tamnava - Zapadno polje' izradili smo dopunski rudarski projekat, u kome su data detaljna tehnička rešenja za period od pet godina otkopavanja. U jednom delu ovog projekta obrađena je dinamika napredovanja rudarskih radova do kraja radnog veka ovog površinskog kopa", rekla je Milinković.


Trenutno je, dodaje, u kolubarskom "Projektu" pokrenuto oko 150 projekata na kojima su angažovane sve službe te organizacione celine u Kolubari.


Naglasila je da je sva dokumentacija koja se izrađuje u skladu sa strategijom EPS-a i dugoročnim programom razvoja basena.