Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je danas da nakanada za porodilje, pravo ostvareno prema Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, nije isto što i socijalno davanje, ili ostale vrste dodataka, kao što su dečiji dodatak i dodatak za posebnu negu deteta.

Za porodilje 10 milijardi više u odnosu na prošlu godinu

U saopštenju izdatom povodom navoda u pojedinim medijima, naglašava se da je poslednjom izmenom Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a koji je trenutno na snazi, omogućeno da pravo na naknadu ostvare i žene koje rade na privremeno povremenim poslovima, ugovoru o delu, poljoprivrednice i preduzetnice.

To znači da nikada nije bio veći obuhvat žena, odnosno porodica, koje su dobile finansijsku podršku, uzimajući u obzir roditeljski dodatak, dužinu perioda na koji se odnose neke odredbe zakona, kao što su da svako treće dete u porodici dobije svakog meseca 12.000 dinara 10 godina, odnosno 18.000 dinara ako je četvrto dete po rođenju.

Ministar Zoran Đorđević istakao je da je tokom prošle godine samo za mere za porodilje opredeljen budžet veći za 4,5 milijardi dinara u odnosu na 2017. godinu, dok je u ovoj godini predviđeno izdvajanje za porodilje za 10 milijardi više u odnosu na 2018. godinu.

Iz godine u godinu sve više izdvajamo u tu svrhu. Poređenja radi, 2008. godine, tadašnja vlada izdvojila je 25 milijardi, 2012. godine je bilo 40 milijardi, a 2018. godine 58 milijardi dinara, što je približno 500 miliona evra, a u 2019. očekujemo izdvajanje 68 milijardi, dakle demagogija i laž nekih koji bi da skupe jeftine poene na račun majki ovim pada u vodu, poručio je ministar.

Prema njegovim rečima, apel pojedinaca da se vrati stari zakon praktično bi značio uskraćivanje naknade za veliki broj majki i smanjenje roditeljskog dodatka.

Svake godine ćemo izdvajati sve više, jer je to rezultat rada i uspeh ove Vlade, koja radi sistemski vodeći računa paralelno o našim građanima i našim javnim finansijama, a u korist svih građana, zaključio je Đorđević.