Više od 50 odsto muškaraca svesno je da ima povlašćen status na radnom mestu u odnosu na žene dok istu percepciji deli 71 odsto njihovih koleginica. To je rezultat istraživanja agencije Ipsos, sprovedenog u saradnji sa Ikeom u novembru i decembru prošle godine.

Svaka sedma žena doživela diskriminaciju na poslu

Među pet najvećih izazova sa kojima se žene susreću na poslu, prema oceni ispitanika oba pola su mogućnost otkaza nakon porodiljskog odsustva (71 procenat), nerazumevanje poslodavca za bolovanja zbog dece (64), zatim seksualno uznemiravanje (57), potcenjivanje zbog predrasuda o nižoj vrednosti rada žena (43) i manja mogućnost napredovanja (33 odsto).

Prema istraživanju, svaka sedma žena lično je doživela diskriminaciju na poslu a ispitanici u najvećem broju slučajeva, čak 54 odsto, ispitanika smatra da bi država dodatnim zakonima trebalo da utiče na rešavanje ovog problema, 17 odsto veruje da bi kroz obrazovanje dece mogao da se smanji problem a 15 odsto da bi to moglo da se postigne i kroz interna pravila poslodavca.

Da su velike kompanije svesne problema i da koriste svoje resurse kako bi izbegle neravnopravan tretman polova, svedoči i osnivanje Alijanse za rodnu ravnopravnost na ovogodišnjem Kopaonik biznis forumu.

Članice su na inicijativu Ikee, u saradnji sa Asocijacijom za afirmaciju potencijala žena i uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Republici Srbiji, potpisale zajednički dokument o rodnoj ravnopravnosti.

Alijansa predstavlja mrežu kompanija koje se zalažu za povećanje broja žena na rukovodećim i drugim mestima i jednake zarade za isti rad žena i muškaraca a inicijativi su se pridružile kompanije Mastercard, Telenor, Delta Holding, Asseco i UniCredit Banka.