Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin najavio je danas da će svi poslodavci koji zaposle žrtve porodičnog nasilja ili trgovine ljudima od početka naredne godine po prvi put dobijati subvencije.

Subvencije za poslodavce koji zaposle žrtve nasilja


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin najavio je danas da će svi poslodavci koji zaposle žrtve porodičnog nasilja ili trgovine ljudima od početka naredne godine po prvi put dobijati subvencije.


Vulin je u obraćanju novinarima, u pauzi okruglog stola "Unapređenje normativnog okvira za zaštitu dece od zloupotrebe dečjeg rada", rekao da se žrtve nasilja moraju ekonomski osposobiti nakon što su odvojeni od nasilnika, uz napomenu da njihov problem nije rešen tim odvajanjem.


Oni se često, nemajući izlaza, vrate u okruženje u kojem su trpeli nasilje, istakao je on i objasnio da je upravo iz tog razloga resorno ministarstvo, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, donelo pomenutu odluku kako bi se žrtve nasilja osposobile za samostalan život.


Prema njegovim rečima, ovo može pomoći i tome da ljudi reaguju kada uoče nasilje i da ga češće prijavljuju.


Istovremeno, ministar je ocenio da u našoj zemlji suštinski problem predstavlja prepoznavanje zloupotrebe u dečjem radu jer deca često ne vide da su eksploatisana i da im je taj rad najčešće nametnut od porodice.


Resorno ministarstvo je upravo zbog toga donelo predlog uredbe da se napravi lista opasnih zanimanja koja nije moguće dati detetu, objasnio je Vulin.


On je naveo da su po prvi put osnovani i posebni timovi u 115 centara za socijalni rad, koji se isključivo bave decom ulice, čiji je zadatak da najpre prepoznaju takvu decu, a zatim da učine sve što je potrebno da bi se ona sklonila sa ulice.


U Beogradu su formirani timovi u svim centrima za socijalni rad, naveo je ministar i dodao da je ove godine prepoznato 61 dete kojem je potrebna pomoć, od kojih je većina smeštena u domove ili hraniteljske porodice.


Prema njegovim rečima, problem eksploatacije postoji i sa decom migranata, koji je prepoznat kod 240 dece, od kojih najmlađe ima osam godina.


Dečja eksploatacija kroz rad se uglavnom vrši na selu jer se tamo ne razume razlika između deteta i radne snage, naveo je Vulin.


Na skupu su predstavljeni zaključci i preporuke za usklađivanje normativnog okvira sa međunarodnim standardima o dečjem radu, kao i nacrt liste opasnih poslova za decu mlađu od 18 godina.


Okrugli sto organizovan je u okviru projekta „Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečjeg rada“, koji realizuje Međunarodna organizacija rada.