Sajt "Glassdor", koji omogućava zaposlenima da na njihovoj platformi anonimno ocenjuju kompaniju u kojoj rade, sproveo je istraživanje o faktorima za koje zaposleni misle da su najvažniji preduslov da bi neko bio uspešan CEO - izvršni direktor. Istraživanje je sprovedeno u pet zemalja: SAD, UK, Kanadi, Francuskoj i Nemačkoj.

Šta čini dobrog direktora - Procena zaposlenih iz pet država

U istraživanju "Glassdor" je koristio svoju bazu ocena direktora koje je kombinovao sa šest faktora: kultura i vrednosti u kompaniji, izbor top menadžmenta, kompenzacija i beneficije, mogućnost napredovanja u karijeri, pozitivni izgledi za poslovanje i ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

Uprkos različitoj poslovnoj kulturi u ovih pet zemalja, izbor top menadžmenta bio je glavni faktor pri ocenjivanju, a prate ga pozitivni poslovni izgledi i kultura i vrednosti kompanije. Kada u kompaniji vlada povoljna finansijska situacija i kada kompanija neguje jasne vrednosti tada zaposleni svog CEO ocenjuju većom ocenom.

Najmanje bitan činilac u svim zemljama je ravnoteža između poslovnog i privatnog života, što može objasniti činjenicom da su radnici spremniji da donekle žrtvuju privatni život kako bi radili u što uspešnijoj kompaniji.


Sjedinjene Američke Države

Četvrtina ispitanika u SAD kao najvažniji faktor izdvojila je izbor dobro organizovan top menadžment, a odmah ispod su pozitivne kulture i vrednosti za koje se opredelilo 21 odsto, i dobri izgledi za poslovanje kompanije sa 20 odsto.

Na poslednja tri mesta našli su se mogućnost napredovanja u karijeri, kompenzacija i beneficije, kao i ravnoteža između poslovnog i privatnog života koja se našla na poslednjem mestu sa devet odsto.


Velika Britanija

Tri glavna faktora koja su bila zastupljena u SAD, nalaze se i na prva tri mesta u Velikoj Britaniji, ali sa malo drugačijim redosledom. Na prvom mestu ostao je izbor top menadžmenta sa 24 odsto, međutim dobri izgledi za poslovanje su sada na drugom mestu sa 20 odsto, a prate ih pozitivna kultura i vrednosti sa jednim procentom manje.

Balans između privatnog i poslovnog života i ovde je ostao na poslednjem mestu sa devet odsto, a ispred njega su mogućnosti za napredovanje u karijeri sa 16 odsto i faktor plate i ostalih benefita sa 12 odsto.


Kanada

Kada je Kanada u pitanju, dobro rukovodstvo je ponovo na prvom mestu sa 24 odsto, dok je pozitivan izgled za poslovanje na drugom mestu sa 22 odsto, kultura i vrednosti su na trećem mestu i za njih se opredelilo petina ispitanika.

I u Kanadi su balans privatnog i porodičnog života i mogućnost kompenzacije i benefita faktori za koje se najmanji broj ispitanika odlučilo.


Francuska

Oko trećine ispitanika u Francuskoj odabir dobrog top menadžmenta vidi kao glavni faktor za uspešnog CEO, dok su na drugom i trećem mestu kultura i vrednosti i dobar izgled za poslovanje. Samo šest odsto ispitanika balans privatnog i poslovnog života vidi kao najbitniji faktor.


Nemačka

Četvrtina zaposlenih u Nemačkoj kao najvažniji faktor vidi saradnju CEO sa top menadžmentom, dok su kultura i vrednosti i dobar izgled za poslovanje izjednačeni sa 21 odsto. Na četvrtom mestu nalazi se mogučnost napredovanja u karijeri sa 15 odsto, a prate ga kompenzacija i benefiti sa 10 odsto i ravnoteža privatnog i poslovnog života sa osam odsto.


Ukoliko želite da budete uspešan CEO iz "Glassdor" vam savetuju da se okružite iskusnim top menadžmentom koji će okupiti kvalitetne rukovodioce koji će kompaniji obezbediti rast. Oni treba zaposlenima da daju primer i podstaknu ih da poštuju kulturu, misiju i vrednosti kompanije. CEO koji ostvari misiju svoje kompanije biće poštovaniji od strane svojih zaposlenih koji će se osećati optimističnije u pogledu poslovnih izazova i napretka poslovanja kompanije.