Udruženje poslodavaca u drumskom saobraćaju odlučilo je da zatraži zakonske izmene kako bi se pomerila starosna granica za profesionalne vozače, jer Srbiji trenutno nedostaje 6.000 upravo takvih profesionalnih vozača.

Srbiji nedostaje 6.000 profesionalnih vozača

Osim toga, vozači zaposleni u drumskom saobraćaju u proseku imaju 55 godina, često se angažuju i penzioneri, a dešavalo se da po ugovoru o delu budu angažovane i osobe starije od 70 godina.

O ovome se, između ostalog, razgovaralo na sastanku Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport” Beograd održanom u Lastinom Autocentru u Beogradu, prenosi Tanjug.

Ključna tema bila je upravo nedostatak profesionalnih vozača i inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS), u smislu korekcije starosne granice za profesionalne vozače.

Konstatovano je i da veliki broj profesionalnih vozača odlazi iz Srbije, najčešće u zemlje EU, pa tako trenutno ima 14 agencija koje prikupljaju dokumentaciju vozača za rad u inostranstvu. One im organizuju odlazak i polaganje za „si-pi-si” (SPS) sertifikate u Vinkovcima, gde sve to mogu da završe za dva dana.

Takođe, rečeno je da od Nove godine Nemačka planira da otvori granice za vozače sa „si-pi-si” sertifikatom.

Prevoznici su se saglasili da to može izazvati ozbiljnu destabilizaciju javnog drumskog autobuskog prevoza u velikim gradovima, gde bi bili ugroženi gradski i prigradski prevoz.

Gransko udruženje poslodavaca drumskog saobraćaja je zato odlučilo da podrži inicijativu o hitnoj izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, kojom bi se pomerila starosna granica za pristup profesiji vozača na 18 godina za C i CE kategorije, odnosno 20 godina za D i DE kategoriju vozila.

Ovo bi podrazumevalo da se uvede Probna dozvola C, CE, D i DE, ili dozvola za unutrašnji saobraćaj C, CE, D i DE, a koja bi važila samo unutar teritorije Srbije.

Sadašnja rešenja u ZOBS-u su preuzeta na osnovu EU direktiva, ali realni problemi i praksa zemalja EU snizili su starosnu granicu za pristup profesiji.

Jovica Vasiljević iz Sekretarijata za javni prevoz Beograda je kazao da do kraja sledeće godine svi profesionalni vozači u Srbiji treba da dobiju sertifikat za upravljanje motornim vozilima u Evropi poznat kao „si-pi-si”. Oni će, dodao je, po pravilniku koji je na usvajanju u Ministarstvu saobraćaja, dobiti licencu besplatno na 5 godina bez naknadne obuke.