Imati informaciju o tome, koji će to poslovi u budućnosti biti najtraženiji ali i najplaćeniji, čini se kao dobar početak ukoliko još uvek birate svoj životni poziv. Pre par godina, 24/7 Wall St. je sproveo sveobuhvatno istraživanje i identifikovao najplaćenije poslove u budućnosti. Za ove poslove stručnjaci predviđaju da će imati ogroman rast u narednih deset godina, a za pojedine predviđaju da će imati rast od 60% do 2020. godine. Mnogi od ovih poslova će biti najtraženiji zbog promena u populaciji, ali i zbog promena načina poslovanja. Prema mišljenju istraživača, od top deset zanimanja koja će biti najplaćenija u budućnosti, čak šest su iz oblasti medicine.

Koji će to poslovi biti najplaćeniji u budućnosti?

Imati informaciju o tome, koji će to poslovi u budućnosti biti najtraženiji ali i najplaćeniji, čini se kao dobar početak ukoliko još uvek birate svoj životni poziv. Pre par godina, 24/7 Wall St. je sproveo sveobuhvatno istraživanje i identifikovao najplaćenije poslove u budućnosti. Za ove poslove stručnjaci predviđaju da će imati ogroman rast u narednih deset godina, a za pojedine predviđaju da će imati rast od 60% do 2020. godine.
Mnogi od ovih poslova će biti najtraženiji zbog promena u populaciji, ali i zbog promena načina poslovanja. Prema mišljenju istraživača, od top deset zanimanja koja će biti najplaćenija u budućnosti, čak šest su iz oblasti medicine.


10. Optičari
Na desetom mestu najplaćenijih zanimanja u budućnosti nalaze se optičari, odnosno, specijalisti za negu očiju i vida. Njihove odgovornosti uključuju i postavljanje dijagnoze povrede oka, očnih bolesti, kao i propisivanje naočara i kontaktnih sočiva. Predviđa se da će potreba za optičarima do 2020. porasti za 33 posto. Na portalu stoji i kako će najuspješnijih 10% zarađivati do 166.000 dolara godišnje.


9. Radni terapeuti
Radni terapeuti se nalaze na devetom mestu najbolje plaćenih poslova u budućnosti, a ovo zanimanje podrazumeva pomoć ljudima sa smanjenim telesnim i mentalnim sposobnostima da se razvijaju, oporavljaju i da što više unaprede svoje veštine neophodne za svakodnevni život i rad. Predviđa se da će se potreba za radnim terapeutima povećati do 2020. godine za oko 33 odsto, a njihova godišnja zarada mogla biti do 72.000 dolara.


8. Veterinari
Osmu poziciju najunosnijih zanimanja budućnosti zauzimaju veterinari. BLS (Bureau of Labor Statistics) predviđa da će se broj veterinara u periodu od 2010.-2020. povećati za 36 posto, zbog sve većeg broja kućnih ljubimaca. Pored kućnih ljubimaca, oni će biti traženi i zbog lečenja stočnog fonda, kao i zbog istraživanja u laboratorijama. Smatra se da bi nihova godišnja zarada mogla biti nešto preko 82.000 dolara.


7. Medicinski naučnici (osim epidemiologa)
Medicinski naučnici zauzimaju sedmu poziciju najplaćenijih budućih zanimanja. Medicinski naučnici mahom rade za državu, na fakultetima u okviru istraživačkih projekata ili u privatnom sektoru. Predviđa se da će broj medicinskih naučnika do 2020.godine porasti za 36 posto. Njihova godišnja zarada iznosila bi oko 77.000 dolara godišnje, dok bi prvih 10 posto njih moglo zarađivati i dvostruko više.


6. Specijalista za sluh
Šestu poziciju budućih najplaćenijih poslova zauzimaju specijalisti za sluh. Predviđa se da će potreba za ovim specijalistima rasti uporedo sa porastom starijeg stanovništva slabijeg sluha. S obzirom da ovih specijalista nema previše na tržištu rada, smatra se da će rast potražnje za njima dostići 37 posto. Njihova godišnja zarada bi premašila 102.000 dolara.


5. Dentalni higijeničari
Na polovini liste najplaćenijih poslova budućnosti nalaze se dentalni higijeničari. Njihov posao podrazumeva spektar različitih poslova i dužnosti, od čišćenja zubnog kamenca do asistiranja pri operacijama. Predviđa se da će njihov broj do 2020. godine porasti za 37 posto, imajući u vidu ulogu oralnog zdravlja u opštem zdravlju, kao i stariju populaciju koja sve više vodi računa o svojim zubima. Njihova godišnja zarada predviđa se na 68.000 dolara.


4. Fizioterapeuti
Na četvrtom mestu najunosnijih zanimanja budućnosti nalaze se fizioterapeuti, koji inače predstavljaju najbrže rastuće zanimanje u Americi. Očekuje se da će se tražnja za fizioterapeutima povećati za 39 posto, uzimajući u obzir broj starijeg stanovništva kojima je potrebna nega. Njihova zarada se previđa od 76.000 dolara pa do čak 108.000 dolara na godišnjem nivou.


3. Analitičari za istraživanje tržišta i marketing stručnjaci
Marketing stručnjaci i tržišni analitičari zauzimaju treću poziciju najplaćenijih poslova u budućnosti. Pozivajući se na sve veću tražnju za tržišnim analitičarima u gotovo svim industrijama, istraživači predviđaju da bi njihov broj u narednom periodu mogao da se poveća za čak 41%. Njihove zarade mogle bi da se kreću od 60.000 pa do 111.000 dolara godišnje.


2. Dijagnostički medicinski operateri
Ovo zanimanje zauzima visoku drugu poziciju najplaćenijih poslova budućnosti. Oni rade u bolnicama ili drugim zdravstvenim ustanovama, a njihov posao se sastoji u sprovođenju ultrazvučne kontrole pacijenata i analizi dobijenih rezultata. Kao razlog povećane tražnje za ovim zanimanjem, stručnjaci navode da će se sa razvojem ultrazvučne tehnologije ona sve više koristiti kao zamena za neke druge skupe procedure koje izlažu pacijente radijaciji. Smatra se da će se broj ovih specijalista za period između 2010. i 2020. godine povećati za 43%, a njihova godišnja zarada kretaće se između 64.000 i 88.000 dolara.


1. Biomedicinski inženjeri
Na vrhu liste najplaćenijih poslova u budućnosti nalaze se biomedicinski inženjeri. Ovaj posao podrazumeva projektovanje i održavanje biomedicinske opreme. Ovi poslovi često zahtevaju mnogo tehničkog znanja iz oblasti biologije, matematike, inženjerstva i hemije, za šta je neophodno i visoko obrazovanje. BLS predviđa da će tražnja za ovim zanimanjem porasti za čak 62% do kraja 2020. godine. Njihova zarada mogla bi se kretati između 82.000 i 127.000 dolara godišnje. Kao objašnjenje za projekciju rasta tražnje za ovim zanimanjem, stručnjaci iz BLS-a navode da je stanovništvo sve više zainteresovano za biomedicinske aparate i procedure, jer žele da održe zdrav i aktivan način života.